Drygt 200 anställda som jobbar med administration inom Kommunal samlades igår, onsdag. De fick beskedet att en mängd administrativt arbete ska flyttas från de 23 lokalavdelningarna och förbundskontoret till tre center: i Malmö, Stockholmsområdet och Sundsvall. Arbetsuppgifter som kommer att flyttas till centren är medlemsredovisning, ekonomi och telefoni. I dagsläget omfattas inte sekreterare, vaktmästare och de som jobbar med IT.
– Rent krasst blir det uppsägningar. Ett villkor vi haft från Handels är att alla anställda, även de som jobbar på en avdelning med dålig ekonomi, ska få samma omställningshjälp vid uppsägning. Till exempel flyttbidrag och pensionslösningar, säger Marie Kleifert som jobbar på Kommunal Skaraborg och är med och förhandlar från Handels sida.
Administrativ personal inom Kommunal, som till exempel jobbar med medlemsredovisning, tillhör Handels avtalsområde.

Än finns inga besked om hur många ur den administrativa personalen som kommer att bli av med jobben, eller hur många tjänster som kommer att skapas på de nya centren.
– Men klart är att det blir en stor minskning av personal. Vi räknar med att spara 20 miljoner kronor årligen på centraliseringen, den allra största delen på personal. Någon gång under senhösten vet vi hur många som berörs. Vi räknar inte med att någon ska få sluta före årsskiftet, säger Anders Bergström, Kommunals tredje vice ordförande.

Han tror att en del av dem som är anställda i dag kommer att börja på de nya centren, men att man också får anställa externt. Om dagens anställda kommer att få förtur låter Anders Bergström vara osagt, förhandlingar ska inledas.
– Det ska bli intressant att se hur arbetsgivaren hanterar personalneddragningarna, om Kommunal som fackförbund föregår med gott exempel, säger Marie Kleifert.

Huvudsyftet med omorganisationen är att frigöra resurser till fackligt arbete för Kommunals privatanställda medlemmar. Målet är att de nya centren ska vara igång runt årsskiftet 09/10.