Från den 1 maj gäller det nya så kallade e-medlemskapet för Handelsmedlemmar som tjänar mindre än 8000 kronor i månaden och tillhör de tre storstadsavdelningarna Stockholm, Göteborg och Malmö. Den nya avgiften blir 105 kronor per månad (90 kr till förbundet och 15 kr till avdelningen). Det är en sänkning med mellan 16 och 36 procent jämfört med nuvarande avgifter.

Med e-medlemmarna ska Handels i första hand kommunicera elektroniskt för att spara in på administration och porto. E-medlemskap kan bara tecknas via hemsidan. Man måste betala avgiften via autogiro och uppge sin e-postadress. Handelsnytt ska man inte få i pappersform, utan hänvisas till webbupplagan.

De storstadsmedlemmar som i dag tjänar mindre än 8000 kronor i månaden kommer dock att få vanliga brev hem i brevlådan med erbjudande att teckna e-medlemskap.
– Ja, problemet är att vi i dag inte har e-postadress till alla medlemmar, förklarar Gunnar Lydin som är ansvarig för Handels storstadsprojekt där försöket med e-medlemskap ingår.

Han räknar med att de allra flesta i de aktuella inkomstlägena väljer att gå över till e-medlemskap, och att många nya ska välja att gå med.
– Vi har inte satt någon siffra men det borde bli tusentals, säger Gunnar Lydin.

Medlemsvärvningen bland deltidare intensifieras nu, både inom storstadsprojektet och via Handels förtroendevalda på arbetsplatserna.
– Vi ska lägga upp planerna för värvningen vid en idékonferens. Vi tror att det blir lättare att värva till exempel helgjobbande studenter när avgiften blir lägre, säger Dennis Eliasson, förste ombudsman vid Handels i Göteborg.

Han är mycket positiv till e-medlemskapet men höjer ett litet varningens finger för hur e-medlemmar ska reagera på den kraftiga avgiftshöjning som blir följden när inkomsten stiger över 8000 kronor.
E-medlemskapet är ett försök som pågår fram till 31 december 2010. Handels kongress 2011 får sedan ta ställning till om det ska bli permanent och utvidgas till alla avdelningar.