Handels har under våren kontaktats av fackliga organisationer från andra länder angående två fall av påstådda missförhållanden med anknytning till Ikea. Det ena rör Ikeas varuhus i San Diego, Kalifornien.

Enligt det amerikanska handelsfacket UFCW höll varuhusets personalavdelning ett möte där alla anställda i skarpa ordalag varnades från att gå med i facket. Facket påstods enbart vara ute efter att tjäna pengar, och en facklig närvaro på varuhuset skulle enligt ledningen förvärra företagets läge i den rådande lågkonjunkturen.

– Det är fruktansvärt. Sådant borde inte få förekomma, säger Therese Möller som jobbar på Ikeas varuhus i Malmö och är centralfacklig samordnare för Handels inom kedjan.
Ikea har en uppförandekod som slår fast att fackliga rättigheter ska respekteras överallt. Therese Möller anser att händelsen i San Diego visar att uppförandekoden är otillräcklig.

– Det behövs ett globalt ramavtal mellan företaget och facket. Det är en trygghet för facket lokalt att kunna hänvisa till att man är överens om att facket ska respekteras.
Hon betonar att ett globalt ramavtal inte har någon direkt betydelse för Ikeas anställda i Sverige, där fack och företag trots allt samarbetar i god anda.
– Det här handlar om solidaritet med anställda i länder med sämre förutsättningar.

Det andra fallet rör textilfabriken Menderes Tekstil i Turkiet som har Ikea som största kund. Det turkiska textilarbetarfacket har slagit larm till IF Metall och Handels i Sverige om att anställda som varit med i facket har trakasserats och avskedats, och att olyckor och dödsfall har inträffat på grund av allvarliga brister i arbetsmiljön.

Ikea har gjort flera inspektioner på plats men inte funnit bevis för några systematiska missförhållanden. Handels, IF Metall och tjänstemannafacket Unionen ska ha ett möte med Ikeas koncernenledning för att diskutera saken.

Ett globalt avtal med handelsfacket skulle inte omfatta fabriksarbetare hos Ikeas leverantörsföretag. Therese Möller anser dock att det ändå vore en värdefull markering av respekten för fackliga rättigheter.

Ikeas ledning vill inte kommentera sin inställning till fackets krav på ett globalt ramavtal medan diskussioner pågår. När det gäller händelsen i San Diego skriver Ikeakoncernens personaldirektör Pernille Lopez i mejl till Handelsnytt att alla medarbetare har rätt att gå med i facket och att företaget inte accepterar några former av trakasserier mot dem som gör det.