Den mördande konkurrensen på mobiltelemarkanden har skördat offer. Aircall genomgick i höstas en företagsrekonstruktion som misslyckades, och i slutet av april försattes bolaget i konkurs. De 180 anställda i 37 butiker har sagts upp med uppsägningstid från 15 maj.

Konkursförvaltaren, advokat Magnus Odin, hoppas dock hitta en köpare som kan ta över de flesta butikerna så att personalen kan bli återanställd.
– Jag tror det ska gå att hitta en lösning de närmaste veckorna, men hur många butiker som kan tas över är oklart, säger Magnus Odin.

Jens Åström, Handelsombud på Aircall i Luleå, är hoppfull.
– Stämningen är rätt okej. Vi har fått bra information av konkursförvaltaren och Handels ombudsman. Nu får vi in nya leveranser så att vi har något att visa kunderna, säger han.
Jens Åström tror att butiken kommer att tas över innan hans uppsägningstid går ut den 15 augusti.
Om några trots allt måste sluta har de rätt till omställningsstöd för att hitta nytt jobb.