Handels lönestatistik visar att mellan 2006 och 2008 ökade genomsnittslönerna i den privata detaljhandeln med 9,25 kronor per timme (8,6 procent) och lönerna i den privata partihandeln med 9,13 kr/tim (7,6 procent).

Att den kvinnodominerade detaljhandeln skulle närma sig den mansdominerade partihandeln var syftet med de jämställdhetspotter LO-förbunden enades om i avtalsrörelsen 2007. Men kvinnorna har knappat in på männen även inom detaljhandeln. Butiksanställda kvinnor har på två år ökat sina löner med 9,71 kr/tim (9,2 procent) medan deras manliga arbetskamrater fått 8,42 kr/tim (7,5 procent).

– Jag är glad över att jämställdhetspotten har gett utslag och minskat löneskillnaden mellan avtalsområdena så som det var tänkt. Att kvinnor fått mer även inom detaljhandeln beror rimligen på att fokus på jämställda löner har fått genomslag i de lokala löneförhandlingarna, säger Stefan Carlén.

Handels förespråkar någon form av samordnad jämställdhetssatsning inom LO även inför avtalsrörelsen 2010. IF Metall stretar emot, och LO-utredaren Ingemar Göransson har dömt ut 2007 års modell som ”falska kvinnopotter”. Han anser att äkta kvinnopotter bör ge mer pengar till kvinnodominerade arbetsplaster även inom samma avtalsområde. Mer till Lindex än K-rauta exempelvis.

Men Stefan Carlén är skeptisk.
– Låt inte det bästa bli det godas fiende. Jämställdhetspotten 2007 var en stor framgång för LO-kollektivet även om den inte var 100-procentigt träffsäker. En vanlig lönerörelse med alla löneökningar i procent är inte bättre.

Snittlönen var förra året 117 kr/tim i detaljhandeln och 130 kr/tim i partihandeln. På båda områdena var kvinnors timlön 95 procent av mäns. I detaljhandeln är det ett klart steg mot utjämning jämfört med 2006 då kvinnors timlöner var 93 procent av mäns. Kvinnor som grupp arbetar dock färre timmar än män och har därför i genomsnitt klart lägre utgående löner.