Den totala avgiften för de som också är medlemmar i Handels blir då 335 kronor. De som bara är med i a-kassan får betala 357 kronor.
– Vi ser en ökad arbetslöshet, utbetalningarna ökar stadigt varje vecka, säger kassaföreståndare Harald Petersson.
– Det finns en risk att vi måste höja igen om arbetslöshetsutvecklingen fortsätter. Efter höjningen ligger vi 60 kronor under taket.

A-kasseavgiften består av två delar. Den ena är arbetslöshetsavgiften som går till staten och baseras på hur hög arbetslösheten är bland a-kassans medlemmar. Ju högre arbetslöshet, desto högre avgift, dock högst 300 kronor. Det är denna avgift som Handels a-kassa höjer i juli. Den andra delen är en avgift som går till a-kassan för till exempel administration.

Riksdagen har beslutat att sänka arbetslöshetsavgiften med 50 kronor från 1 juli. Men Handels kan inte tillgodogöra sig rabatten på grund av hög arbetslöshet, man håller nere höjningen i stället.

Det formella beslutet om avgiften till Handels a-kassa tas 28 maj.