Arbetsgivaren, Coops logistikbolag Cilab, har velat omförhandla de lokala uppgörelser om ackord som finns på arbetsplatsen. Arbetsgivarens förslag bygger på nya tidsstudier av arbetsmomenten. Snittlönen med ackord ligger i dag på 147 kronor per timme. Med det nya systemet blir snittlönen enligt den lokala fackklubben 125 kronor i timmen. Den genomsnittlige lagerarbetaren får därmed sin lön sänkt med 22 kronor i timmen, eller 3800 kronor per månad.
– Vissa individer kan få en sänkning med upp till 50 kronor i timmen. Det nya systemet drabbar de högpresterande mest, säger Handelsklubbens ordförande Martin Ångman som uppger att det nya förslaget väckt upprörda känslor bland de anställda.

Klubben sa i lokala förhandlingar nej till förslaget. Då avslutade arbetsgivaren de lokala förhandlingarna och begärde central förhandling. Samtidigt sa man upp gällande ackordsavtal från 1 juni. Med tre månaders uppsägningstid slutar det att gälla den 31 augusti.
– Vi är irriterade över att de inte ville förhandla mer med oss. Och vi tror att produktiviteten på terminalen sjunker om man tar bort moroten för medlemmarna. Arbetsgivaren biter sig i svansen, säger Martin Ångman.

Cilabs platschef i Bro, Sune Montonen, säger att företaget vill göra en nollställning av ackorden på grund av att man ändrat arbetsmetoder, till exempel infört röststyrd plockning. Han håller inte med om att högpresterande missgynnas av de nya ackorden.
– Tvärtom, de gynnas mest, säger Sune Montonen.
Han räknar med att företaget och facket i centrala förhandlingar ska kunna enas om ett nytt ackordssytem innan det gamla löper ut.
– Det finns ett genuint intresse från de anställda, ledningen och facket att vi ska ha ackord. Jag utgår från att vi kommer att nå dit.
Om det inte finns något nytt ackordsavtal den 1 september ska de anställda, enligt en ny skrivning i det centrala lageravtalet från 2007, få snittutfallet av det gamla ackordet tills den centrala förhandlingen är avslutad.

Det är normalt att ackord förhandlas om i takt med förändringar av arbetet, till exempel tekniska rationaliseringar. Vanligen sker det i samförstånd mellan arbetsgivaren och facket.
Cilabs terminal i Bro väster om Stockholm är kooperationens största lager med omkring 800 anställda. Kooperationen arbetar systematiskt med att göra logistik och lagerhantering effektivare. Bland annat pågår en översyn av terminalstrukturen. Inom några månader väntas beslut om hur logistiken ska organiseras i framtiden och om någon av dagens fem terminaler ska läggas ner.