– Vi vill självklart inte att någon ska köra berusad. Men de anställda måste kunna blåsa på ett sådant sätt att det inte tummar på deras integritet. När arbetsgivaren tar utandningsprov på sina anställda får han en befogenhet som bara polismyndigheten annars har. Det viktiga i arbetsgivarens ansvar är ju bara att bilen inte startar, säger han.
Dessutom, tillägger han, måste företagen ha en tydlig rehabiliteringspolicy som verkligen uppmuntrar medarbetare med alkoholproblem att ta emot deras hjälp. Syftet får aldrig bli att avslöja medarbetarna, eftersom fungerande rehabilitering måste ske frivilligt.

På Rasmus Talléns arbetsplats, restaurang- och storköksgrossisten Servera, finns alkolås installerade i ett fåtal bilar. Men innan facket beslutar om ett generellt ställningstagande vill de gå igenom vad som sägs i den utredning om integritet i arbetslivet som nyligen lagts fram.
– Jag menar att det måste finnas en möjlighet att blåsa i mätarna helt avskilt och utan att resultatet blir uppenbart för alla andra, säger Rasmus Tallén.

Regeringen utreder om det går att införa krav på alkolås för bland annat skolskjutsar och transporter av farligt gods. De flesta chaufförer inom Handels berörs inte av förslaget, men från förbundets sida finns en trafiksäkerhetspolicy som säger att de ska jobba för en drogfri körning. Mikael Segel, ombudsman och ordförande i Handels chaufförsgrupp håller med om att frågan om alkolås inte är helt enkel.

– Det är ett moment 22. Enligt dagens lagstiftning kan arbetsgivaren kräva blodprov av de anställda för att garantera att de inte är drogpåverkade. Vissa är till och med skyldiga att testa medarbetarna, tågförare till exempel. Men arbetsgivaren har egentligen inte rätt att få reda på resultatet.
Lösningen vad gäller alkolås som han ser det är att man alltid ska kunna blåsa i avskildhet.
– Vi förordar alkolås i bilen i stället för systemet där man kopplar en alkoholmätare till nyckelskåpet. Även om det kostar mer. Det är också oerhört viktigt att instrumenten är rätt inställda och ett det finns en plan för vad arbetsgivaren ska göra om någon blåser rött. Men att arbeta med attityderna till alkohol och droger är viktigare än själva instrumenten. När man förstår vilka konsekvenserna blir med dödade och skadade blir drogfri körning en självklarhet.

På Axfoods logistikföretag Dagab har samtliga bilar mätare installerade sedan ett par år tillbaka. Ica har som krav sedan årsskiftet att alla chaufförer de anlitar ska ha någon form av alkolås installerade och Coops chaufförer blåser i alkoholmätare när de hämtar ut sina bilnycklar.
På Menigo, som levererar mat och utrustning till restauranger och storkök, och på Servera finns ännu inga beslut om obligatoriska alkolås, även om diskussionerna förs och det redan finns installerat i vissa av deras bilar.