De statliga utredningarna som lades fram i mars tar flera steg i rätt riktning, men borde ha skarpare förslag, anser Handels.
Utredningen om tobaksförsäljning till unga betonar att det är butiksägaren/arbetsgivaren som har huvudansvaret för att cigaretter och snus inte säljs till personer under 18 år. Han måste informera och stödja sin personal så att tobakslagen kan följas. Utredaren pekar på att särskilt unga anställda kan hamna i svåra och farliga situationer när de ska upprätthålla åldersgränsen.

Men trots skrivningar om ökat ansvar för butiksägaren kommer de anställda fortfarande formellt att kunna åtalas om tobak säljs till unga. Handels protesterar och kräver att hela straffansvaret ska ligga på butiksägaren.

Utredningen föreslår att en anställd som själv är under 18 år inte ensam ska få ansvara för försäljning av tobak. Handels tycker det är bra att det måste finnas en vuxen närvarande, men efterlyser en precisering av hur bestämmelsen ska tolkas. Facket anser att minderåriga aldrig ska arbeta ensamma.

Samma regler bör enligt Handels gälla vid försäljning av folköl. Motsvarande förslag saknas dock i alkohollagsutredningens betänkande, vilket facket kritiserar i sitt remissvar på den utredningen.
De nya lagarna om tobak och alkohol väntas träda i kraft den 1 juli 2010.

Läs tidigare artikel: Motstridiga förslag om öl och tobak