I januari i år fick personalen vid Halens i Borås nya instruktioner för hur man hanterar gods till och från England i samband med att ett nytt fraktföretag anlitats. Halens anställda skulle nu själva lasta godset i och ur lastbilen, något som åkeriets chaufför gjort dittills.

Fackkubben och skyddsombudet reagerade på att företaget infört ändringen utan att ha förhandlat. De pekade på att de nya arbetsuppgifterna innebar säkerhetsrisker och ifrågasatte om personalen hade tillräcklig utbildning för de nya momenten. Det uppstod frågetecken kring om bolagets försäkringar gäller vid arbete på ett annat företags fordon. Dessutom försämrades ackordet.

Facket anser att dessa följder kunde ha undvikits om företaget förhandlat med klubben så som Medbestämmandelagen (mbl) kräver. Klubben har i förhandlingar krävt skadestånd av arbetsgivaren, men tvisten har inte kunnat lösas. Därför stämmer Handels nu Halens i Arbetsdomstolen för brott mot paragraferna 11 och 38 i mbl. Klubben och förbundet begär 150 000 kronor var i skadestånd.

– Vi fick 10 000 kronor i skadestånd för mbl-brott förra året när de bytte entreprenör inom företagshälsovården innan vi förhandlat. Vi tycker att de borde ha lärt sig, och därför höjer vi skadeståndskravet, säger Handelsklubbens ordförande Lennart Bäck, som dockbetonar att fack och arbetsgivare på Halens traditionellt har goda relationer.

Sedan facket ifrågasatt de nya arbetsrutinerna har arbetsgivaren slopat nyordningen. Numera sköts ur- och ilastning precis som tidigare av lastbilschauffören.