Lagret Lagena har varslat 33 anställda om uppsägning, samtidigt som man tänker ta in inhyrd personal från bemanningsföretag. Sedan varselbeskedet kom har anställda protesterat och demonstrerat. Eftersom fack och företag är oeniga om behovet av bemanningsföretag har två löntagarkonsulter tagits in på fackets initiativ för att oberoende granska underlaget till varslet. Den möjligheten finns inför stora förändringar.
– Företaget säger att det de gör är nödvändigt. Vi säger att det är helt galet. Så då får konsulterna titta på företagets kalkyler och beräkningar, och vårt motbud om att lägga ut ledighet under lågsäsong så att man kan hantera svängningar inom ramen för den egna personalen, sa Handelsklubbens dåvarande ordförande Patrik Olofsson i slutet av förra veckan.
– Konsulterna har börjat intervjua företagsledningen, klubbstyrelsen, arbetsledare och medarbetare för att skaffa sig en bild av företaget.

Om löntagarkonsulternas arbete kommer att ändra ledningens beslut är inte klart. Förhandlingarna om uppsägningarna ligger nere i väntan på att konsulterna ska bli färdiga.

Läs alla artiklar om Lagena