– Nivåerna i det centrala erbjudandet om förtidspension var alldeles för lågt för att vi skulle kunna rekommendera våra medlemmar att anta det. Vissa klubbar kan ha fått upp erbjudandet lokalt, men riktlinjerna från företagets sida var att det centrala erbjudandet skulle gälla, säger Lennart Wallkulle, klubbordförande på Coops färskvaruterminal i Västerås.

Även Eva Calderon, som sitter i Coops centrala fackliga grupp, är rädd att effekten blir en väsentligt äldre personalgrupp i många butiker. Färre än 100 har antagit erbjudandet om förtidspension och cirka 300 ytterligare har slutat frivilligt med arbetsfri uppsägningstid och omställningsstöd.
– Nu ser man över butikerna. Men föryngring uppnår man givetvis inte genom laslistorna.

Förra hösten kom beskedet att Coop ska spara en och en halv miljard kronor och att 1000 heltidstjänster ska bort under 2009, främst från butiker och stormarknader. Eva Calderon poängterar att det i grunden är nödvändiga förändringar. Många butiker går med förlust och konjunkturen förvärrar läget ytterligare. Men eftersom besparingen gäller heltidstjänster är det många fler än 1 000 som verkligen berörs. Personalneddragningarna skapar också problem för dem som blir kvar, särskilt om allt för många av de yngre försvinner ur personalen.
– Det kan bli väldigt kämpigt för en del butiker att gå runt med så pass få anställda att det bär sig ekonomiskt, säger hon.

Coops ledning säger att de aldrig haft några uttalade mål för hur många som skulle anta erbjudandet om förtidspension eller frivillig avgång.
– Vi har egentligen inte haft någon kvantifierad målsättning, utan vill lösa den här nedbemanningen på bästa möjliga sätt för alla inblandade, säger Marie Wiksborg, personalchef på Coop, till Handelsnytt.