Nyanställda efter 1 juni i år kommer inte längre att få Lindex-tillägget. Det är ett sex år gammalt lönetillägg som baseras på hur länge man jobbat inom företaget. Ju fler år, desto högre lönetillägg. De som anställts före 1 juni fortsätter däremot att få de extra pengarna. Birgitta Westin på Lindex Boländerna i Uppsala har jobbat i drygt åtta år inom företaget. Trots att hon får behålla sitt lönetillägg är hon besviken.
– Inte för min egen skull utan för de som ska börja på Lindex. Vad ska de ha för morot? säger hon när Handelsnytt besöker butiken.
– Ju längre man jobbar, desto mer kunskap har man. Det kan man inte fuska sig till när man är ny. Som arbetsgivare får du lov att betala för erfarenhet, fortsätter hon bestämt.

Den information personalen fått är ett meddelande på intranätet där det står att Lindex tagit bort tillägget för att man vill belöna kompetens och prestation i stället. Och att man i framtiden hoppas komma överens med Handels om ett modernare system där belöningen baseras på det.
– Vad är kompetens för Lindex? Räknas det inte att man jobbat flera år inom företaget, och lärt sig allt? För mig är det kompetens. Detta ger signalen att vi säljare på golvet inte är mycket värda, säger Annika Rutanen.
Hon jobbar på Lindex i en annan del av Uppsala och är ledamot i företagets centrala fackliga grupp. Hon har kommit till butiken i Boländerna för att hon vill säga vad hon tycker om att tillägget tas bort.
– Det är ynkligt av ett så stort företag. Dels att de tar bort det, dels utan att lägga fram ett alternativ. Lindex-tillägget är ett tryggt och rättvist lönetillägg som inte kan bli godtyckligt. Nu känns det som om man vill pressa fram ett alternativ som inte är så bra, säger Annika Rutanen.
Butikens dekoratör Anna-Karin Lööv tycker också att det är snopet att man inte fått ett alternativ presenterat. Däremot tror hon att det är bra att ta bort Lindex-tillägget eftersom det betalas ut per automatik.
– Det är inte logiskt alla gånger. Jag tycker att man ska belönas efter kompetens, och för mig är inte det lika med att man varit anställd länge. Två personer kan börja samtidigt, men den ena kan vara jättehungrig och tillskansa sig mer än den andra, säger hon.

Med reservation för den obesvarade frågan hur kompetens och prestation ska mätas i ett nytt system, känner de flesta i butiken att provision är ett okej alternativ. Men bara om det blir en grupprovision, att alla får dela på pengarna oavsett om man jobbat på lagret och inte sålt, i kassan eller på golvet.
– Men vi har ingen aning om vad som ska komma i stället. Ska man vara smörig med chefen, kunna tre språk flytande eller vara bra på att löneförhandla? säger Camilla Qvarnström som jobbat inom Lindex i tolv år.
Nu väntar semestrarna och Camilla Qvarnström tycker att det tydliggör att de med lång erfarenhet är mer kompetenta än ny personal.
– På sommaren är det så himla noga att vi är många ordinarie i butiken. Då är det viktigt helt plötsligt.

Lindex lönetillägg är unikt, och har varit en förebild bland anställda i branschen, enligt Jannika Fahlander, ombudsman på Handels förbundskontor. Andra företag har i regel bara det anställningstidstillägg som regleras i kollektivavtalet för detaljhandeln: 60 öre per timme för anställda som efter fyllda 18 år jobbat inom samma företag i fem år.
– Tillägget har skiljt ut Lindex som arbetsgivare. Många jag träffat från andra företag vill ha ett liknande tillägg. Alla anställda får det, och man får det inte utifrån subjektiva kriterier utan det utgår från att man gör sitt bästa på jobbet. Det upplevs ge en rättvis löneskillnad, säger Jannika Fahlander.

Detta är Lindex-tillägget:
• Efter fyra års anställning inom Lindex får den anställde 3 kronor mer i timmen.
• Efter sex år får man ytterligare 3 kronor i timmen.
• Efter åtta års anställning får man ytterligare ett tillägg på 2,50 kronor per timme. Då har man sammanlagt fått ett lönetillägg på 8,50 kronor.
• Företaget har redan tagit bort tillägget, men det får effekt för de anställda 2013.
• Man får Lindex-tillägget oberoende av om man jobbar heltid eller deltid.