I juni 2008 inledde Coop Medmera ett samarbete med Löplabbet som då saknade kollektivavtal. Detta trots att KF:s vd och koncernchef Lars Idermark tidigare sagt till Handelsnytt att ”företag som arbetar för oss ska ha kollektivavtal”. Coop Medmera är en del av KF-koncernen.
Löplabbets vd Eric Vitéz sa då att företaget inte hade för avsikt att teckna kollektivavtal eftersom man ändå täckte in det som ett avtal innebär, till exempel avsättning av pengar till tjänstepension.
I november köpte så Kooperativa Förbundet, KF, 70 procent av aktierna i Löplabbet.
– Ägandet har spelat en viss roll, det finns en annan inställning hos KF än den tidigare ägaren. Troligen hade vi fått avtal ändå. Men KF:s köp underlättade, säger John Haataja, Handels avtalssekreterare.
Sara Svärd jobbar på Löplabbet i köpcentrumet Stinsen, i Sollentuna.
– Det är bra med kollektivavtal, men jag har inte sett någon förändring. Jag har redan lite högre lön än kollektivavtalets minimilön. Sen vet jag inte mer vad det innebär.
John Haataja betonar att kollektivavtal innebär att till exempel löneökningar garanteras, och inte är beroende av arbetsgivarens godtycke eller om kedjan går bra.
Löplabbets vd Eric Vitéz vill i dag inte ge några kommentarer till Handelsnytt.
Handels skrev under kollektivavtalet i början av denna vecka, men det gäller retroaktivt från 1 maj. Det finns 17 Löplabbet-butiker i Sverige. Tre av dem är franchisebutiker, och för dem gäller inte kollektivavtalet. Ingen av de butikerna har avtal i dag. I de 14 egenägda butikerna jobbar runt 120 personer, uppger Löplabbets huvudkontor.