I går, torsdag, återupptogs förhandlingen mellan Lagena och fackklubben. Det hade gått en vecka sedan den vilda strejken avbrutits, och en dag sedan löntagarkonsulterna presenterat sin slutrapport.

Förhandlingen avbröts efter några timmar utan att parterna kommit överens.
– Ekonomiska problem finns det, men frågan är hur man ska gå tillväga, det är där vi fastnat. Vi har mandat från våra medlemmar att arbeta för att arbetsgivaren drar tillbaka varslet och börjar om, säger Oscar Andrén, fackklubbens ordförande.
– Löntagarkonsulterna sa att vi måste göra något för att få bättre lönsamhet, men de sa inte hur. De hade inga synpunkter på varslet, om det är rätt eller fel eller om antalet varslade.

Förhandlingarna fortsätter i dag, fredag, och den lokala förhandlingen övergår nu till central förhandling.
Läs alla artiklar om Lagena