I en ny rapport tillbakavisar Handels påståenden om att lägre ingångslöner och försämrad arbetsrätt skulle vara ett sätt att minska dagens höga arbetslöshet bland ungdomar. Handeln har redan i dag en stor del ungdomar anställda, och de har redan sämre villkor än äldre i form av lägre lön, fler tidsbegränsade anställningar och oftare deltid.

Att ungdomar inte får jobb beror enligt Handels till stor del på att de har otillräcklig utbildning. Förbundet vill därför se kraftiga satsningar för dem som inte har klarat gymnasiet samt nya arbetsmarknadsåtgärder där praktik kombineras med utbildning. Dessutom dammar man av sitt tre år gamla förslag om en tillfällig reform för generationsväxling. En äldre anställd ska kunna få delpension mot att en ung person anställs.
Handels rapport presenteras i dag vid ett seminarium vid Politikerveckan i Almedalen på Gotland. Där diskuterar Handels ordförande Lars-Anders Häggström ungdomars situation på arbetsmarknaden med Svensk Handels vd Dag Klackenberg samt politiker från Socialdemokraterna och den borgerliga alliansen.

Ungdomsarbetslösheten är ett av årets hetaste teman i Almedalen. Seminarier om problemet arrangeras under veckan också av bland andra Unionen, TCO, Folkpartiet, Svenskt Näringsliv och Fryshuset.