Handeln anställer redan i dag många ungdomar och de har flexibla anställningsformer som visstid, deltid och timanställningar, visade Handels rapport som utredaren Linnéa Björnstam på måndagen presenterade vid seminariet under Almedalsveckan i Visby. Svensk Handels vd Dag Klackenberg medgav att Lagen om anställningsskydd, vars grundprincip är sist in, först ut, egentligen inte är något stort hinder för handelns arbetsgivare.
– Las är mer ett psykologiskt problem än ett verkligt. Om fack och arbetsgivare har rimliga relationer går det nästan alltid att komma överens om hur man ska hantera övertalighet, sa Dag Klackenberg.
– Om det är ett psykologiskt problem, vem bidrar då till det? insköt Handels ordförande Lars-Anders Häggström som antydde att kritiken mot las allt som oftast kommer från arbetsgivarhåll.
Inte heller moderate riksdagsmannen Göran Pettersson ville utmana las så som exempelvis Centerpartiet kräver.
– Sedan allmän visstidsanställning infördes har många problem lösts. Det största problemet med las i dag är att den som har jobbat länge på samma ställe blir ovillig att byta jobb även om hon inte trivs, sa Göran Pettersson.
Berit Högman (S) var dock kritisk mot den otrygghet som de allt fler tillfälliga anställningarna ger.
– Hundratusentals människor lever ur hand i mun och kan inte få lån eller hyreskontrakt.

Alla i panelen var ense om att ungdomsarbetslösheten, som enligt vissa beräkningar är 30 procent och väntas öka ytterligare, är ett allvarligt problem. Entusiasmen var dock måttlig inför Handels förslag om en generationsväxlingsreform där delpension för 60-plussare införs tillfälligt i tre år. Ett villkor för delpension skulle då vara att arbetsgivaren anställer en ung person på heltid.
– Det fungerar inte i praktiken. Som arbetsgivare ger jag hellre fler timmar till en 35-åring som jobbar deltid än nyanställer en ungdom, sa Dag Klackenberg som tvärtemot Handels tror att fler unga kan få jobb om ingångslönerna blir lägre.
– Vi kan inte pensionera bort arbetslösheten. På sikt måste vi vara fler som jobbar, sa Göran Pettersson.
– På sikt ja, men det här är ju tillfälligt! Nu gäller det att få bukt med den höga ungdomsarbetslösheten, sa Lars-Anders Häggström.

Inte heller Berit Högman (S) ville lova stöd för generationsväxlingsförslaget som enligt Handels skulle kosta 1,7 miljarder om året och ge 36000 nya jobb åt ungdomar.
– Jag är i grunden positiv till att äldre blir mentorer för yngre. Vi vill pröva det inom vård och omsorg och för vissa offentliga tjänstemannayrken, men inte som en generell åtgärd. Det är viktigare att förbättra a-kassan, arbetsmarknadspolitiken och utbildningen, till exempel komvux och kvalificerad yrkesutbildning.
Satsningar på utbildning och praktik finns också med i Handels förslag, och här var intresset större på arbetsgivarsidan.
– Om vi får politikerna att ställa upp med praktik får det en mycket positiv effekt. Det gäller att ge ungdomar möjlighet att omvandla sina kunskaper till praktisk kompetens, sa Dag Klackenberg.

Läs även: Handels kräver reformer för fler jobb åt ungdomar