Arbetsgivaren ska bland annat organisera arbetet i butiken så att kassapersonalen inte får belastningsskador av ensidigt upprepat kassaarbete, det ska finnas bättre rutiner för personalutbildning och praktisk träning i ergonomi och ordentliga riskanalyser av arbetet genom företagshälsovården.
– Dessa brister i arbetsmiljön är inte ovanliga. Vi har haft en satsning på dagligvaruhandeln och fördelen är att vi nu ställer likadana krav över hela landet, säger Gudrun Westberg, handläggare på Arbetsmiljöverket i norr.
Butikschefen Kristoffer Svensson Sellin arbetar nu för att åtgärda problemen men påpekar att Arbetsmiljöverkets krav är högt ställda.
– Vi har tagit in en konsult som ska jobba med vårt kassaschema och planera en ergonomiutbildning för personalen. Men både jag och konsulten är överens om att det är hårda krav de ställer på en så pass liten butik som vår, säger han till Handelsnytt.
Trots Arbetsmiljöverkets kritik menar flera av de anställda att de aldrig upplevt några problem.
– För mig kom det här som lite av en chock. Jag hörde om det på radion. Men ingen av oss har upplevt några problem vad jag vet, säger Mathias Sjölander, anställd i butiken.
Före första september ska problemen vara åtgärdade.