I sommar har samtalen till LO:s hjälptelefon slagit rekord. I juni och juli kontaktade 3290 unga sommarjobbare LO, via mejl och telefon. Det är 1400 fler än året innan.
– Det är ju hårda tider nu och många unga har inte koll. Skolan har ju ingen utbildning om vad man kan kräva på jobbet och de flesta vet inte vad ett anställningsbevis ska innehålla, säger LO:s ungdomssekreterare Sandra Viktor.
Majoriteten som hör av sig är över 18 år och de som jobbar i handeln står för flest samtal.
– Många glasskiosker och småbutiker har bara öppet över sommaren. Kombinationen unga arbetande och oerfarna arbetsgivare blir inte alltid så bra.
Den vanligaste frågan till jouren handlar om vilken lön man ska ha. På andra plats kommer arbetstids- och schemafrågor och på tredje plats uppsägningar som inte gått rätt till.
– Det som ökat mest är de som hör av sig för att de inte fått ut sin lön. Det är 123 stycken som berättar om det, mot 34 förra sommaren, säger Sandra Viktor.
LO:s hjälptelefon har funnits i tio år. Sedan 2006 är den är öppen året runt. Under sommarmånaderna, då flest hör av sig, är tjänsten extrabemannad.