– Om jag hade jobbat en halv dag och det inte fanns mer att göra blev jag hemskickad utan lön för resten av dagen, säger Jan Kjellström, en av Handels medlemmar som nu fått ersättning av företaget.
Men även när ett bemanningsföretag inte har kunnat hyra ut sina anställda ska de ha betalt. Enligt avtalet ska arbetsgivaren betala ut en garantilön till de anställda på 90 procent av medelinkomsten från de senaste tre månaderna. Så har inte skett på Assist bemanning.

Jan Kjellström blev uppsagd på grund av arbetsbrist april 2008. Vid den tiden pågick ingen diskussion om lönerna. Men under förra hösten började Handels att tillsammans med fackförbundet Transport att se över villkoren på Assist bemanning. När de kontaktade Jan Kjellström tidigt i våras blev hans sparade tidrapporter en viktig pusselbit för att kartlägga hur mycket pengar företaget var skyldig de anställda.
– Det gjorde att Handels hade rätt mycket kött på benen när de drev mitt ärende.
Uppgörelsen berör 24 anställda inom Handels och Transport. De har framförallt hyrts ut till lagerarbete på logistikföretaget Frigoscandia och hos livsmedelsproducenten Findus.

– Det här visar hur viktigt det är att vi ser över bemanningsbranschen. Företagen har ofta stor personalomsättning och många unga anställda som inte alltid har koll på sina rättigheter, säger Lennart Nilsson, ombudsman på Handels i Helsingborg.
Jan Ahlströn, vd på Assist bemanning, säger att det är de administrativa rutinerna som inte har fungerat, och att det känns bra att ha rett ut alla fel.
– Det här hände visserligen före min tid, men som jag ser det finns ingenting oklart i själva avtalet. Här var det en administrativ miss som låg i botten. Har det begåtts ett fel ska det självklart rättas till och det har vi gjort nu, i samförstånd med facket.

Totalt jobbade Jan Kjellström på Assist under tre och ett halvt år. Han har nu fått drygt hälften av de 60 000 kronor han ska få för att reglera för låg garantilön och fel semesterersättning under två års tid.
– Det är väl en rimlig summa. Om vi begär för mycket kanske de går omkull och då får vi inget alls. Det värsta är att jag faktiskt trivdes bra på Assist och tyckte de behandlade oss schyst. Ända tills jag förstod att de faktiskt lurat oss på pengar.