Elgigantens lager på Torsvik utanför Jönköping hade tidigare kollektivavtal med Transport. Efter en tvist mellan Handels och Transport bestämde LO:s styrelse 2007 att det är Handels som ska ha rätt att teckna kollektivavtal på arbetsplatsen.

Inför bytet från transportavtalet till partihandelsavtalet förhandlade facket och företaget för att anpassa villkoren för de anställda. Partihandelsavtalet har bland annat högre ob-tillägg. Transportavtalet har i stället högre grundlön och en del andra tillägg som facket ville att de anställda skulle få behålla när de bytte avtal.
Fack och företag kom inte överens i förhandlingarna. Arbetsgivaren införde då ensidigt individuella lönetillägg för ett antal anställda med syftet att ingen skulle få lägre lön än med det gamla avtalet.

Men 29 anställda som jobbat minst åtta år på företaget har trots allt drabbats av en lönesänkning, hävdar Handels. De har fått partihandelsavtalets lägsta lön 19 817 kronor per månad, vilket är 301 kronor mindre än de hade med transportavtalet.
– Lönen är en del av varje medarbetares enskilda anställningsavtal. Arbetsgivaren kan inte sänka den ensidigt, säger Massimo Fedeli, förste ombudsman på Handels avdelning i Jönköping.

I stämningen till Arbetsdomstolen kräver Handels att de 29 medlemmarna får löneskillnaden betald i efterhand. Att de högre ob-tilläggen i partihandelsavtalet trots allt ger de anställda mer pengar i lönekuvertet varje månad spelar ingen roll, hävdar Massimo Fedeli.
– Om arbetsgivaren ändrar arbetstiderna får de mindre pengar. Vi ville baka in den gamla lönen i ett nytt lokalt avtal på samma sätt som när Ikeas lager på Torsvik bytte avtal 2007.

Handels klubbordförande på Elgigantens lager, Octavio Rodriguez, säger att många medlemmar är arga och besvikna.
– Både på arbetsgivaren och på LO som bestämde om avtalsbytet utan att göra en riskanalys av konsekvenserna. De flesta var jättearga över att tvingas byta fack, säger Octavio Rodriguez, som dock anser att Handels gör sitt bästa för att stötta sina nya medlemmar.

Jimmy Olofsson, platschef på Elgigantens lager, säger att företagets utgångspunkt var att ingen anställd skulle förlora på avtalsbytet. Så har heller inte skett, hävdar han.
– Våra lönekostnader har ökat med 4 procent. Nu får vi gå igenom stämningen tillsammans med Svensk Handel för att se om vi tolkat något fel, säger Jimmy Olofsson.

Läs tidigare artikel: Elgitantens lager får Handels avtal