I oktober 2008 gick Maria Martinsson, sekreterare i fackklubben på Willys i Borås, på Handels detaljbranschträff för förtroendevalda inom handeln. Men för den dagen har hon inte fått ersättning för förlorad arbetsförtjänst från arbetsgivaren.
– Jag tycker att det är tråkigt att de inte ser vilken tillgång det fackliga arbetet faktiskt är, säger Maria Martinsson.
– Ingen annan som var på träffen har haft problem.

Handels tycker att arbetsgivaren ska stå för lönen, och stödjer det på förtroendemannalagen. Den säger att arbetsgivaren ska betala lön om ledigheten avser det fackliga arbetet på den egna arbetsplatsen.
– Vi tvistar inte om hennes rätt att vara ledig, utan om vem som ska betala lönen. Vi menar att det är självklart att Willys ska betala eftersom träffen hade ett innehåll som är direkt tillämpningsbart på hennes fackliga uppdrag på Willys, säger Ulf Henriksson, Handels ombudsman som förhandlat med arbetsgivaren.
– Detta är en ovanlig tvist. Det brukar räcka med en förklaring per telefon eller ett kort möte för att det ska bli utrett.

Den dag tvisten gäller handlade bland annat om löner och löneförhandlingar, kollektivavtalets och las bestämmelser om hur deltidare kan få fler timmar, och om nya a-kasseregler. Handels anser att arbetsgivaren ska slippa betala när utbildningen inte rör arbetsplatsen, till exempel om kursen gäller medlemsvärvning eller Handels organisation.

Butikschefen på Willys i Borås vill inte svara på frågor utan hänvisar till kedjans personalansvarige Per Ehrenbom. Utan att närmre vilja gå in på vad i innehållet som gör att företaget inte vill stå för lönen, säger han att de har gjort en samlad bedömning av programmet.
– Jag är inte beredd att kommentera varje ämne, men när vi fick information om innehållet kom vi fram till att det var av sådan karaktär att vi ansåg att vi inte skulle betala. All facklig verksamhet är inte sådan som arbetsgivaren ska stå för, säger Per Ehrenbom.

Innan Handels stämde Willys har förhandlingar hållits utan att parterna kommit överens, nu vill man att Arbetsdomstolen ska avgöra ärendet. Handels yrkar på att Maria Martinsson ska få lön för de timmar hon var på träffen, 840 kronor. Och att Willys ska betala 50 000 kronor i skadestånd till Handels.