Kooperativa Förbundet (KF) har beslutat om en ny logistikstruktur där varuflödena koncentreras till terminalerna i Västerås och Bro. En stor del av transporterna ska i fortsättningen köras med tåg. Runt om i landet ska det finnas tolv små omlastningsterminaler med 10–15 anställda per ort. Dagens stora terminaler i Luleå, Umeå, Växjö och Malmö görs om till sådana och dessutom etableras nya på fem orter.

Totalt beräknas 500 personer tvingas sluta fram till 2011. Enligt information till facket ska åtgärderna sänka kooperationens logistikkostnader med 25 procent eller 600 miljoner kronor om året.
Per Ribacke, klubbordförande på terminalen i Växjö och Handels representant i KF:s styrelse, vägrade delta i beslutet eftersom han anser att mbl-förhandlingar borde ha genomförts innan. Han är skeptisk till att det går att sköta logistiken lika bra som i dag med 500 färre anställda.
– Jag förstår inte hur det ska gå till. Tänker Coop bli ett skumraskföretag som tar in bemanningsföretag för att bli mer flexibelt? Det är risk för att besparingarna får stora konsekvenser för butikerna.
Han nämner färskvaruterminalen i Västerås som i dag har 110 anställda. De ska enligt planen bli 25 färre samtidigt som de tar över verksamheten från Malmö och Umeå.

Per Ribacke anser också att förändringarna går för fort. Torrvaruhanteringen vid hans egen arbetsplats, Växjöterminalen, ska exempelvis vara avvecklat redan den 31 mars nästa år. Han uppmanar Coop att ge bra erbjudanden och omställningsstöd till de anställda som måste sluta.
– Coop måste ta sitt ansvar och visa att man är Sveriges bästa arbetsgivare.

KF:s vd Lars Idermark säger till Handelsnytt att han är övertygad om att det går att ge butikerna lika bra service med 500 färre anställda.
– Vi ska effektivisera vår logistik och sänka kostnaderna så att vi hamnar i nivå med de bästa i branschen. Det är nödvändigt för att vi ska bli konkurrenskraftiga och ge butikernas kunder de bästa erbjudandena.
Även om vissa delar av verksamheten läggs ut på andra aktörer kommer merparten av personalen att vara anställd av Coop/KF, säger Lars Idermark. Fackets synpunkter kommer att beaktas i mbl-förhandlingarna, lovar han.
– Vi är beredda att lyssna på goda argument. Vi får bland annat tala om tid och tempo för förändringarna. Och vi ska göra allt vi kan för att ge individuellt stöd till alla som måste sluta, säger Lars Idermark.
Han hänvisar till kooperationens omställningspaket med bland annat individuell jobbcoachning genom företaget Antenn.