Handels stämmer ett vaktbolag till AD för att de inte betalat ersättning för inkomstförlust och men efter en skada. Den drabbade medlemmen arbetade både i en butik och extra som vakt. Det var när han höll fast en person under sitt vaktpass som han gjorde illa sin axel. Vaktbolaget hade flera gånger sagt att de hade en försäkring som omfattar arbetsskador. Men när pengarna skulle ut sade försäkringsbolaget Afa att bolaget inte betalat sina premier för tiden då medlemmen skadade sig. Enligt stämningsansökan skulle bolaget rätta till detta och själva betala ut ersättningen. Men de ångrade sig när de fick veta hur stor summa medlemmen borde få. Handels stämmer nu företaget på närmare 100 000 kronor, det mesta för förlorad inkomst.