– Stämningen är upprorisk. Jag har svårt att tro att folk kommer att springa igång produktionen i morgon, säger Martin Ångman, Handels klubbordförande på Broterminalen.

Coops inköpsbolag sade i juni ensidigt upp ackordsavtalet. De föreslog i stället ett nytt avtal där lönerna sänks med 22 kronor i timmen i snitt. Utslaget på en månadslön handlar det om en cirka 3 800 kronor. Efter att facket sagt nej både i lokala och centrala förhandlingar erbjöd arbetsgivaren också en övergångslösning med något högre ackord under tre månader. Klubbstyrelsen kunde inte enas om en rekommendation utan överlät till medlemmarna att i fredags rösta om förslaget. En klar majoritet, mer än 90 procent, röstade emot. Från och med i morgon jobbar de anställda därmed för partihandelns minimilön, 116, 58 kronor i timmen.

Ert tidigare avtal var förmånligt och lönerna på arbetsplatsen låg högt i förhållande till andra lager. Ställer ni rimliga krav?
– Lönen har visserligen legat högt, men absolut inte högst av alla. Vi hade kanske kunnat acceptera en sänkning på en 5 – 10 procent. Men en nästan 50 procentig sänkning av ackordet som det handlar om nu blev för mycket för medlemmarna, helt enkelt. Den siffran har inget med verkligheten att göra, menar Martin Ångman.

Trots att arbetsgivaren sagt upp avtalet ensidigt finns det ingen möjlighet för de anställda att strejka. Eftersom det finns ett centralt lageravtal så råder fredsplikt.
Vad händer nu?
– Jag förstår verkligen medlemmarna missnöje men hoppas att det inte går ut över arbetet. I en vild strejk drabbas alltid de enskilda. Från fackets sida håller vi förstås dörren öppen för arbetsgivaren att komma med ett bättre förslag.

Coops platschef i Bro, Sune Montonen, vill i dag inte ge några kommentarer.
Läs tidigare artiklar om Coops lager i Bro