– Eftersom bemanningsföretagen ofta har personal som tillhör flera olika fackförbund är det viktigt att facken samarbetar, säger Lennart Nilsson, ombudsman på Handels i Helsingborg.
Behovet är tydligt. Bara i Helsingborg har det på kort tid kommit fram flera fall där lönerna blivit fel. I dagsläget förhandlar Handels och Seko med bemanningsföretaget Studentconsulting, där lönerna kan ha baserats på för låg genomsnittslön. Om fackets beräkningar stämmer handlar det om upp till 50 000 kronor som ska betalas ut till ett 60-tal anställda.
– Det blir snabbt kännbara summor även för stora företag, säger Lennart Nilsson.

I bemanningsavtalet står det att de anställda ska ha samma lön som genomsnittet hos de fast anställda med samma jobb på inhyrande företaget. I dag tas medellönen fram av inhyrande företag, ofta utan att facket blandas in.
– Det blir allt vanligare att företagen använder sig av bemanningsföretag. Facket måste se till att avtalet följs och här har vi anledning att vara lite självkritiska. Om vi inte bevakar det här avtalet kommer det snabbt att vara ett sätt att dumpa lönerna på, säger Lennart Nilsson.
Inte bara lokalt

Problemet är inte begränsat till Helsingborg. Bemanningsavtalet är relativt nytt och inte helt lätt att tolka. Därför har LO-förbunden och arbetsgivarorganisationen centralt diskuterat fram tillägg för hur den genomsnittliga lönen ska tas fram.
Bland annat ska fackklubb och arbetsgivare på den arbetsplats som hyr in arbetare kunna ta fram genomsnittslönen. Sedan skickas uppgifterna till bemanningsföretaget och ansvarigt fackförbund.
– Fördelen med det här förslaget är att facken måste arbeta tillsammans, säger Mikael Segel, ombudsman på Handels förbundskontor.

Finns det risk att vissa klubbar inte vill att inhyrda ska tjäna lika mycket som fast anställda, och därför låter genomsnittslönen baseras på exempelvis nyanställdas i stället för på samtliga löner?
– Det är i så fall ett fackligt ansvar att informera klubbarna. Priset på arbete måste vara detsamma. Fick jag bestämma skulle det vara dyrare att hyra in personal, så att företagen skulle anställa större andel egna, säger Mikael Segel.