Att det skulle bli personalneddragningar har varit känt och kom inte som en chock.
– Vi visste att någon dag kommer dagen d, att volymer skulle flyttas. Det handlar inte om en svikande marknad eller om att det går dåligt, säger Anders Rydahl, fackklubbens ordförande.

Vecka 41, i början av oktober, flyttas volymer motsvarande en omsättning på 360 miljoner kronor från Menigo i Sundsvall till Strängnäs.
– För att stärka konkurrenskraften har Menigo sett över och förändrat sin logistikstruktur och regiongränserna. Som en konsekvens av det tvingas företaget till personalneddragningar på lagret i Sundsvall, säger Rolf Salomonsson, tillförordnad regionchef.

Hos fackklubben finns ingen oro för att personalen som måste sluta kommer att ersättas med bemanningsföretag.
– Men i Strängnäs måste man väl ta in lika många gubbar som slutar här. Det blir säkert bemanningsföretag, säger Anders Rydahl.

Av de 17 som berörs av neddragningen blir inte alla uppsagda. Några har börjat plugga, gått i pension eller har vikariat som upphör.