– Många av de här rutinerna är självklara saker, och det är viktigt att företaget informerar och påminner om dem. När någon blir tagen för stöld är det ju en tragedi för alla parter, säger Viola Olofsson, klubbordförande på Coop konsum i Töreboda.

Det interna svinnet inom Coopkoncernen uppgår enligt Coops koncernsäkerhetschef Petrus Bolin till mellan 40 och 60 miljoner kronor per år. En hög siffra, men han menar att det är ungefär som på många andra liknande företag.

Nu har alla anställda fått skriva på ett papper med rutiner för hur deras privata inköp ska gå till och hur de ska hantera skadade produkter i butiken. De anställda får exempelvis inte handla eller lämna butiken i sina arbetskläder. Ett telefonnummer som de anställda ska kunna ringa om de ser en kollega göra något misstänkt har tagits i bruk och antalet stickprovskontroller av de anställdas väskor vid hemgång har ökat.

Förutom nya överenskommelser om arbetsrutiner har Coop också köpt in en programvara som från och med den 1 oktober ska läsa av alla avvikelser i kassaflödet i samtliga butiker tillhörande Coop Sverige. Systemet reagerar exempelvis på om någon i personalen gör ovanligt många återköp eller har ett kassamönster som på andra sätt skiljer sig från de övrigas. För att följa de avvikelser programvaran pekar ut har Coop anställt två personer som på heltid kontrollerar informationen.

På Konsumbloggen, en blogg som drivs av en anställd på Coop, finns ett antal kritiska kommentarer från butiksanställda. Särskilt bruket av tipstelefonen och bestämmelsen att osäljbara matvaror inte längre får tas tillvara av personalen utan måste kastas får sig en känga.
Maria Hector är ställföreträdande säkerhetschef och jobbar med internutredningar inom Coop. Hon menar att tipstelefonen är till för att stärka de anställda.
– Vi har inte infört den för att man ska spana på varandra utan för att alla anställda ska veta var man vänder sig. Tidigare har bara butikscheferna kunnat vända sig till oss. Men det kan ju vara vem som helst som stjäl, säger hon.

Petrus Bolin, koncernsäkerhetschef och ansvarig för de nya rutinerna beklagar vissa formuleringar i den information som gått ut till butikerna.
– Vi kunde ha uttryckt oss bättre, det är bara att erkänna. Men det ligger i allas intresse att vi har tydliga regler och rutiner för att förebygga brott, säger han.

Men trots den bitvis hårda kritiken på Konsumbloggen så menar flera av de Handelsnytt har pratat med att åtgärderna Coop har tagit är rimliga.
– Alla förstår varför de här rutinerna finns och jag tycker att det är en fördel att det blir samma regler för alla butiker. Det tar bort misstankarna om att man gör något fel, säger Caroline Ekengren, klubbordförande på Coop Forum i Borlänge.

Vad satsningen kostar företaget vill inte Petrus Bolin uppge, men att det är dyrt är ingen hemlighet.
– Vi är ett stort företag och måste ha kontroll över kassaflödena. Och enligt våra beräkningar kommer det här att betala sig inom ett drygt år i form av minskat svinn, säger han.