– Ska man lyssna på arbetsgivarna blir avtalsrörelsen ganska enkel: det finns inget löneutrymme, ta bort ob-tilläggen och sänk minimilönen. Det är klart att det står i skarp kontrast till vad vi tycker, säger Lars-Anders Häggström, Handels förbundsordförande.
Både Handels och arbetsgivarsidan Svensk Handel är i färd med att ta fram sina huvudkrav, som de delger varandra i januari. Men några av frågorna kan sägas vara givna redan på förhand, dit hör ob-frågan.
– Vi vill omfördela en del av ob så att man ger ersättning för hur man arbetar, säger Bo Cederlöf, förhandlingschef på Svenskt Handel.
Han räknar också med att frågan om rätten till heltid blir het, både under avtalsrörelsen och i samband med riksdagsvalet nästa höst.
– Mona Sahlin har sagt att om socialdemokraterna kommer till makten blir det lagstiftning i frågan. Men försvinner studenterna och de övriga som jobbar extra, då kommer den ordinarie personalen att få arbeta betydligt fler kvälls- och helgpass, säger Bo Cederlöf.

Minimilönerna är en annan viktig fråga för Svensk Handel.
– Rent generellt har vi oerhört höga minimilöner. Genomsnittslönen ligger mycket nära minimilönen och man måste kunna få en löneutveckling. Nu tar minimilönen för mycket av det utrymmet, säger Bo Cederlöf. Han räknar med att årets avtalsrörelse bli hårdare än tidigare.
– Det är otroligt många fler avtal som löper ut samtidigt och dessutom är det en tuff konjunktur.
Under förra avtalsrörelsen 2007 varslade Handels om strejk när Svenskt Näringsliv stoppade Svensk Handel från att skriva på det avtal som parterna förhandlat fram. Svensk Handel skrev dock ändå på avtalet efter strejkvarslet. Avtalet gav 13,2 procents lönehöjningar på tre år.

Handels förbundsordförande Lars-Anders Häggström har inte alltför stora förhoppningar om ett liknande resultat denna gång.
Han vill inte föregripa de pågående avtalskonferenserna, där förbundet träffar förtroendevalda på olika platser i landet för att ta reda på vilka krav de tycker ska prioriteras i avtalsförhandlingarna.
– Men för oss som förbund är alltid jämställda löner jätteviktigt. Det en av grundbultarna. Det måste vi lösa.
Handels ser också med oro på bemanningsföretagens frammarsch. Fackförbundet varnar för att lagen om anställningstrygghet, LAS, urholkas när företagen säger upp folk och ersätter de tomma platserna med personal från bemanningsföretag.

I det förra avtalet fanns en överenskommelse mellan Handels och Svensk Handel om att fyra arbetsgrupper skulle tillsättas för att gemensamt arbeta med frågor om bland annat arbetstid och säkerhet.
– Vad gäller gruppen som behandlade arbetstider så håller vi på med en slutrapport där just nu. Vi har fått in synpunkter, men om man är oerhört generell så har vi faktiskt arbetstidsregler som fungerar bra, säger Bo Cederlöf.
De övriga tre grupperna har inte kommit lika långt i sitt arbete.
– Men vi ska ha en utvärdering senare, säger Bo Cederlöf.