Redan i mars 2008 fick butiker börja sälja nikotinläkemedel. Personalen har hittills bara fått återge information från bipacksedeln till kunderna, men detta har tagits bort i lagen om receptfritt. Regeringen tycker att det är ett ingrepp i yttrandefriheten. Det som gäller nu är i stället att personalen ska kunna informera kunderna om var man kan få farmaceutisk rådgivning.

Att ta bort bestämmelsen om att bara få hänvisa till bipacksedeln var ett av Handels önskemål. Man tycker att det skulle bli ohållbart att inte alltid få svara på frågor.
– Men vårt villkor för att acceptera det var kunskapen, nu får man förutsätta att arbetsgivarna utbildar personalen. Man måste kunna produkterna man säljer, på samma sätt som med en tv-apparat, säger Lars-Anders Häggström, Handels ordförande.
Thomas Svaton, vd på branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel, efterlyser ett gemensamt grepp inom handeln för att lösa frågan.
– Staten lägger inga band på personalen, men det är viktigt att de anställda inte börjar leka farmaceuter. Branschen måste själv ta fram riktlinjer om vad vår personal får säga.
Något som också Axfoods affärsområdeschef Ulf Renée är inne på.
– Vi kommer säkert att ta fram något branschneutralt genom Svensk Handel.

Läkemedelsverket kommer att få regeringens uppdrag att följa hur butikspersonalen sköter sig så att inte säkerheten äventyras.
– Drar man det till sin spets kommer det inte finnas något lagligt förbud mot att informera, men är man seriös hänvisar man till farmaceutisk rådgivning, säger Malin Eklöf, utredare på Läkemedelsverket.