Av tradition har det varit industriavtalet som tecknats först. Men LO:s förbundsordförande Wanja Lundby-Wedin och LO:s avtalssekreterare Per Bardh poängterade att man inte i förväg kan bestämma vilket förbund som ska gå först, när de i dag presenterade LO:s samordning inför avtalsrörelsen.
-Den bransch som har bäst förutsättningar att sätta en normering och ett märke ska vara den som går först. De övriga förbunden som inte får den rollen har ett stort inflytande och möjlighet att påverka hur den normeringen och det märket sätts, säger Per Bardh.

Wanja Lundby-Wedin anser att det egentligen finns två saker att ta hänsyn till: Det ena är att LO-samordningen bestämmer sig för vilket löneutrymme det ska vara.
-Sedan är det särskilt viktigt att ta hänsyn till den konkurrensutsatta industrin. När vi ställer våra krav väger industrin tyngre än andra sektorer. Men när det sedan gäller vem som ska gå först handlar det om vem som har bäst förutsättningar att med sin motpart göra upp ett avtal som vi tycker är så bra som möjligt, säger hon.

IF Metalls förbundsordförande Stefan Löfvén deklarerade nyligen att industrin ska vara först med att skriva avtal även i 2010 års avtalsförhandlingar. Handels John Haataja är inte lika säker på det.
–En sak som kan hända kan vara att industrin inte mäktar med att driva igenom de krav som vi har i samordningen.
Han påpekar att industrin har ett annat sätt att förhandla än vad Handels har. När industrin förhandlar inträder en automatisk medling under den sista månaden.
–Det kan innebära att man då sitter lugnt i båten, medan vi är på väg in i våra slutförhandlingar. Eftersom vi inte har automatisk medling kan vi utlysa en konflikt för våra krav. Det skulle då kunna innebära att vi går först, säger han.

LO presenterade även vilka fyra områden man vill prioritera i förhandlingarna. De slutgiltiga kraven fastställs i slutet av oktober av LO:s representantskap. Områdena är: rätten till heltid för alla, jämställdhetspott, begränsningar av bemanningsföretag och att minska utnyttjandet av visstidsanställda.
–För oss stämmer LO-samordningens prioriteringar jättebra, säger John Haataja.
Samtliga fyra områden har länge varit Handels hjärtefrågor. John Haataja är särskilt nöjd med att även industrin insett vikten av jämställda löner.
–Det här är bara en fortsättning på det som vi stred om redan 2006-2007, säger han.