– Något måste göras, säger Magnus Johansson som jobbar på Willys Österängen i Jönköping, och som drivit motionen om slutet kontanthanteringssystem.

Han har sett ett butiksråns konsekvenser på nära håll.
– Jag har inte personligen blivit utsatt för rån, men kollegor på min arbetsplats blev utsatta för väpnat rån. Jag har sett hur de led av det, och kanske fortfarande gör. Kan man undvika det genom ett tekniskt system finns det inte så mycket att tveka om.
– Det är fler av Handels avdelningar som motionerat om detta till S-kongressen.

Enligt motionen ska man kunna tillåta undantag från kravet för små företag genom en lokal överenskommelse.

Socialdemokraternas kongress pågår 28 oktober till 1 november på Stockholmsmässan i Älvsjö.