Menigo har i dag 46 fast anställda på lagret i Strängnäs. 105 lagerarbetare och chaufförer är inhyrda från bemanningsföretagen Manpower och Arena.
– Det är en sak att ta in inhyrd personal under arbetstoppar, men att fortsätta med det framöver kostar bara en massa pengar, säger Anders Rydahl i Menigos centrala fackliga grupp, som drivit att företaget i stället ska anställa fast personal.

Enligt uppgifter till Handelsnytt fick flera inhyrda före och under sommaren plötsligt sluta efter att bara ha jobbat korta perioder på lagret. Det ska även ha funnits fall där en och samma person fått sluta och sedan komma tillbaka upprepade gånger.
– I början var det mycket sådant där. Jag tycker att det har börjat bli lite bättre nu, men det är långt ifrån bra. Många går omkring och känner sig oroliga över sina jobb, säger en lagerarbetare som vill vara anonym.
Ingen som Handelsnytt har talat med vågar ha sitt namn i tidningen.

I Strängnäs har det ännu inte bildats någon lokal facklubb. Enligt Anders Rydahl har det varit svårt att få någon att ställa upp.
– Ingen törs kliva fram. Men vi har fått signaler om att många inte tycker om arbetssituationen på lagret, säger han.

När lagret i Strängnäs skulle öppna valde Menigo att skriva kontrakt med bemanningsföretagen Man Power och Arena i stället för att anställa personal.
– När vi startade i Strängnäs stängde vid fyra lager på åtta veckor. Vi var tvungna att lägga all krut på hanteringen av att kunna få ut ordrar till kunderna på de gamla lagren, säger Menigos vd Fredrik Gren.
Företaget planerar att fortsätta samarbetet med bemanningsföretagen, men i mindre omfattning. Inom kort ska en del av den inhyrda personalen erbjudas fasta jobb.
– I ett första skede väljer vi ut dem som vi tycker har tagit sig an det här på rätt sätt och som verkligen vill jobba med Menigo, säger Fredrik Gren.
Till jul räknar han med att minst hälften av personalen på lagret ska vara fast anställd. Men det långsiktiga målet är att 80 procent ska vara det.

Fredrik Gren känner till att många upplever att arbetsklimatet på lagret inte är bra.
– Det är inte så att den dåliga stämningen har gått oss obemärkt förbi. Men vi har gjort en väldigt stor omställning med alla lager som har lagts ner. Samtidigt bygger vi ett nytt med nya lokaler och nya anställda. Men kunderna har ingen förståelse för att det blir fel. Då måste man lösa saker väldigt snabbt.
Fredrik Gren menar att två saker ska förbättra stämningen på lagret framöver:
– Det ena är att vi får folk som är anställda hos oss. Den andra delen är att vi börjar bli klara med alla flyttar. Därmed kan vi få en stabilitet i systemen och börja jobba långsiktigt. Då blir det också lugnare.
Fredrik Gren anser att den osäkerhet som flera inhyrda vittnat om när det gäller arbetssituationen också beror på hur bemanningsbolagen fungerar till sin natur.
Han ser både för- och nackdelar med att använda sig av bemanningsföretag.
– För oss är det nödvändigt att kunna skala upp och ner bemanningen då livsmedelsleveranserna skjuter i höjden vissa tider på året, som vid skolstarter eller jul. Men jag tror att människor som är fast anställda blir mer trygga och jobbar bättre. Det är därför vi nu vill ha en annan bemanningsmix i Strängnäs, säger han.