Sedan augusti 2008 driver Handels ett värvningsprojekt i Stockholm, Göteborg och Malmö. I storstäderna är andelen medlemmar bland butiksanställda lägre än i övriga landet. Målet är att få 16 000 nya medlemmar innan 2010 är slut. Det kommer inte att nås, konstaterar Handels förste vice ordförande Susanna Gideonsson. Och hon är inte nöjd.
– Nej. Antalet nya medlemmar är naturligtvis alldeles för lågt. Svårast har det varit i Stockholm. Men jag är nöjd med att vi testar nya metoder att rekrytera på. Det ger oss massor med ny erfarenhet.
Sista juni hade man värvat 786 medlemmar inom projektet. Om man skulle ligga i fas med målet skulle 5 000 medlemmar ha värvats hittills.
Tycker du i dagsläget att det är rätt att lägga 30 miljoner kronor på storstadsprojektet?
– Svårt att säga. Dels har vi halva projekttiden kvar, dels vet vi inte hur mycket av storstadssatsningen som gjort att vi är ett av två LO-förbund där medlemstappet stoppats och vi ser en trend av ökad inskrivning, säger Susanna Gideonsson.
Det andra LO-förbundet hon syftar på är Transport.

Tanken med storstadsprojektet är att använda nya otraditionella metoder och ett modernt språk för att locka dem under 30 år. En av felsatsningarna var att ha montrar i köpcentrum. De som kom dit frågade mer om vägbeskrivningar och om de var från Handelshögskolan, än om facket.
– Montrarna var absolut ingen hit, de kan vi döma ut på en gång. Man måste in på arbetsplatserna.
Helpdesken dit man kunnat ringa, sms:a eller mejla frågor var inte heller lyckad. Få hörde av sig. ”Sommarjobbsakuten” blev heller ingen succé. Sommarjobbare i storstäderna kunde i somras få svar på frågor utan att vara medlemmar, men bara 98 personer hörde av sig, visar den utvärdering som gjorts.

Något som fungerat bättre är coachning av klubbstyrelser på 30-40 arbetsplatser för att få dem att själva värva. Det har hittills gett drygt 140 medlemmar.
– Många klubbar är inte alls aktiva, man har inte hittat former och rutiner för egen medlemsrekrytering. Det är som att någon annan ska göra det, säger Susanna Gideonsson.
Att återkomma till arbetsplatser är också något som testats. Medlemsvärvarna själva tycker att det varit både positivt och negativt, enligt utvärderingen. Å ena sidan upplevde de att anställda kunde känna sig pressade och jagade när de återkom, å andra sidan att de nådde ut till fler. Susanna Gideonsson tycker att det är bra att komma tillbaka till arbetsplatser gång på gång.
– Ofta hinner man inte prata till punkt, vad facket står för förklarar man inte på en halv minut med kunder i kö. Då är det bra att komma tillbaka.
En annan del i projektet är att de som tjänar under 8 000 kronor i månaden och tillhör en storstadsavdelning kan bli e-medlemmar och få en lägre avgift. Hur många som valt att gå med som e-medlemmar finns det ännu ingen statistik på.

Under hösten fortsätter projektet med att sex anställda rekryterare bland annat ska hålla grundkurser om Handels för unga ickemedlemmar. Och i stället för att coacha en hel klubbstyrelse ska enskilda förtroendevalda och rekryterare tillsammans värva på arbetsplatsen. För att få kontakt med deltidare som arbetar kvällar och helger ska man ha till exempel kvällssittningar i personalrum, för att värva extraarbetande studenter ska man till högskolor och universitet.