Än har lugnet inte lagt sig på Lagena. Det var en uppjagad stämning under Handels medlemsmöte på arbetsplatsen i torsdags, säger några som var med. På dagordningen stod fyllnadsval till fyra tomma platser i Handels klubbstyrelse. Enligt facket har arbetsgivaren sagt att om Jessica Moya, Mattias Kvickström och Patrik Olofsson inte valdes skulle de dra tillbaka stämningen till Arbetsdomstolen, AD. Men Jessica Moya och Patrik Olofsson ställde upp för val, och medlemmarna valde dem. Mattias Kvickström ställde inte upp.
– Det är en demokratisk fråga. Medlemmarna har rätten att välja, och inte välja, vilka de vill. Det är inte arbetsgivaren som ska bestämma vilka som ska sitta i fackstyrelsen, säger Jessica Moya.

Men Lagenas vd Per Öhagen säger att företaget inte alls ställt krav på vilka som ska sitta i styrelsen eller inte.
– Det handlar inte om individerna i fackstyrelsen, utan inställningen. Vi arbetar nu för en nystart i Lagena där ett förtroende och en samsyn avseende företagets situation är oerhört viktig. Vårt samarbete med och förtroende för den nya klubbstyrelsen är bra. Däremot har vi lågt förtroende för den gamla klubbstyrelsen eftersom de begick ett medvetet avtalsbrott när de gick ut i vild strejk.
– Ett gott samarbete och förtroende är förutsättningen för att komma till en nystart där stämningen i AD är en av de saker vi kan diskutera.

Jessica Moya, Mattias Kvickström och Patrik Olofsson var de som avgick från klubbstyrelsen innan de tillsammans med de flesta anställda gick ut i vild strejk i juni. Strejken var en protest mot att arbetsgivaren varslat 33 anställda om uppsägning, och ändå skulle ta in bemanningsföretag. Man får inte strejka när det finns kollektivavtal på arbetsplatsen, då gäller fredsplikt. Men Jessica Moya ser inga problem med att de ändå är tillbaka i klubbstyrelsen.
– Jag tycker inte att det är omoraliskt. Jag väljer inte in mig själv, det är medlemmarna som röstar, och har majoriteten av dem förtroende för oss får man hålla sig till den moralen.

De strejkande har stämts till AD. Företaget yrkar på skadestånd om 3 000 kronor per person för alla utom Jessica Moya, Mattias Kvickström och Patrik Olofsson. För dem yrkar man på 5 000 kronor per person. De anses ha varit drivande. En insamling som startats för att täcka skadestånden har hittills gett nästan 108 000 kronor.

Förhandlingarna mellan Handels och Lagena fortsätter 14 oktober.
– Som det ser ut nu väntar vi alla med spänning på vad arbetsgivaren har att erbjuda om stämningen till AD, säger Anders Claus, vice ordförande i fackklubben.
Om förhandlingarna inte leder någon vart möts parterna i AD 3 november.

Läs alla artiklar om Lagena