– Man får respektera Byggnads beslut. Vi är flera olika förbund som ska enas om bemanningsavtalet. Det är också en styrka, blir förslaget inte tillräckligt bra ställer sig kanske inte alla bakom det, säger Mikael Segel, ansvarig för bemanningsavtalet inom Handels.

Principen i dagen bemanningsavtal är att de som är inhyrda på ett företag ska ha lika mycket betalt som genomsnittslönen för de fast anställda med liknande arbetsuppgifter på företaget. Kompetens, erfarenhet och ålder ska inte påverka lönenivån. Detta för att förhindra att det blir billigare för företagen att anlita bemanningsföretag än att anställa själva. Det har dock visat sig vid flera tillfällen att bemanningsföretagens anställda ändå får för lite betalt. (Se till exempel Handelsnytt nr 9 2009).

I våras kom därför samtliga LO-facken och arbetsgivarorganisationen Almega överens om ett tillägg till bemanningsavtalet som innebär att fackklubben på arbetsplatsen som hyr in personal kan vara med och ta fram genomsnittslönerna. I dagens avtal är det inte heller reglerat hur man ska bestämma lön om det inte finns några anställda med jämförbara arbetsuppgifter i det inhyrande företaget. Enligt det nya förslaget skulle parterna då utgå från löneläget för branschen på orten för motsvarande arbetsuppgifter, aktuellt avtal och även ha möjlighet att ta hänsyn till de inhyrdas yrkeserfarenhet och kompetens. Just den möjligheten var något Almega gick ut med som en möjlighet till att betala ut lägre löner till unga och oerfarna inom bemanningsföretagen.

Men i en dom i Arbetsdomstolen i somras fick fackförbundet Byggnads igenom bemanningsavtalets principer om att yrkesarbetarnas genomsnittlön ska gälla oavsett kompetens. Det innebär att tillägget förbunden kommit överens om skulle bli en försämring jämfört med Arbetsdomstolens dom, och Byggnads backade därför ur överenskommelsen.

I stället ska nu LO-förbunden framföra ett omformulerat förslaget till Almega i mitten av oktober, där de tagit bort avsnittet om hur lönen ska sättas för de som inte har en referensgrupp inom företaget. Det blir alltså fortfarande inte reglerat i något avtal, även om Arbetsdomstolens dom kan vara vägledande i sådana situationer. Däremot kvarstår förslaget att fackklubben på arbetsplatsen som hyr in personal kan vara med och ta fram genomsnittslönerna.
– Får vi igenom den här överenskommelsen kan det vara fullt tillräcklig ändå, tillsammans med AD-domen, säger Mikael Segel.

Andra förändringar som Handels vill få med i bemanningsavtalet är att det ska finnas tydliga geografiska begränsningar över hur lång väg de anställda ska behöva resa för att utföra jobb åt bemanningsföretaget.
Man vill också att tillgängligheten regleras bättre i avtalet.
– Jag har varit i kontakt med en medlem som skulle utredas av företaget för att han hade telefonen avstängd en timme på lunchen. Vi menar att tiden man är tillgänglig ska räknas som arbetstid. Nio timmar om dagen, fem dagar i veckan. Det ska räcka, säger Mikael Segel.