Det är ett 1000-tal anställda som förlorar sina anställningar inom Coop Sverige i år. Men bara de som är medlemmar i Handels erbjuds möjligheten att bli validerade. Att bli validerad innebär att man får utföra olika tester och moment som särskilda coacher från arbetsgivarorganisationen Svensk Handel sedan gör ett omdöme av. Efteråt får man ett papper på det man kan inom sitt jobb, ett kompetensintyg, som kan användas när man söker nya jobb.

Allt från personliga intervjuer till olika datoriserade tester och agerande i en ”låtsasbutik”, där skådespelare agerar kunder, ligger till grund för coachernas bedömning. De tittar på är vad du som deltagare kan inom områden som försäljning, service och initiativ. Hela programmet tar två dagar att gå igenom.

Men hittills har intresset varit svalt bland Handels medlemmar. Alla varuhuschefer och butikschefer inom Coop Sverige har fått information om erbjudandet och ska föra det vidare till personal som sägs upp. Men problemet har varit att när projektet drog igång i våras hade många uppsagda redan hunnit sluta på sina arbetsplatser.
– Vi har skickat brev till dem, men det är rätt få av dem som nappat. Det är kanske inte så konstigt, för då har man redan avslutat jobbet och är på väg någon annanstans, säger Lennart Grönberg, studieombudsman på Handels.

Coop Forum i Fittja hör till de butiker där den uppsagda personalen redan har slutat. Där har ett 20 tal personer fått gå.
– Därför kan jag inte svara så mycket på hur de känner för det här. Men det har i alla fall inte varit något stort intresse bland dem som är här nu, säger Britt Forsgren, handelsombud på Coop Forum i Fittja.
Handels hade räknat med ett betydligt större gensvar på erbjudandet. Men Magnus Nelin, presschef för KF och Coop, är inte besviken över det hittills låga deltagarantalet.
– Nej, verkligen inte. Vi tycker att det är jättebra med dem som gör det här. Själva strategin är att vi ska kunna erbjuda olika varianter i en sådan här situation när personal måste sägas upp, säger han.
Han poängterar att många arbetsgivare också tycker att valideringen är bra och att det blir lättare att söka jobb för dem som genomgått programmet.
– Du får ett tydligt papper på vad du faktiskt kan, en genomlysning av din kompetens, säger han.

Björn Ramse, som är ansvarig för projektet på Svensk Handel Kunskap, tror på ett ökat intresse för kompetensintyget framöver.
– Jag tror även att cheferna inte heller riktigt hade kunskap så att de kunde informera ordentligt till dem som blev uppsagda i början. Det blir något helt annat nu med dem som blir uppsagda under kvartal tre och fyra, säger han.
Handels och KFO finansierar valideringsprogrammet med pengar från Kompetensutvecklingsstiftelsen.
Svensk Handel Kunskap har inte bara genomfört metoden bland Coop Sveriges anställda. Även andra grupper inom handelns område har tidigare genomgått samma program. Totalt rör det sig om cirka 300 personer.
– Branschens kompetensråd står bakom så det finns en stark förankring av både verktygen och metoden, säger Björn Ramse.
Han berättar att det även kommer att finnas ett certifierarprogram, som ska rikta sig till både butiksledare och butikssäljare. De blir då certifierade butiksledare eller butikssäljare och får ett bevis på sin kompetens.
Validering och certifiering är inte samma sak. Björn Ramse tar friidrottens värld till hjälp för att på ett enkelt sätt förklara skillnaden mellan att bli validerad och att bli certifierad:
– Att valideras är att hoppa längdhopp. Där är det hur långt du kommer som är det viktiga. Där finns inget rätt eller fel. Men att bli certifierad handlar om att hoppa höjdhopp. Då måste du över en ribba för att klara dig och bli certifierad. I annat fall river du och får du gå hem och göra din läxa, säger han.
Björn Ramse kan inte svara på när det nya certifierarprogrammet är färdigt. Innan det kan tas i bruk ska kompetensrådet besluta om det. I kompetensrådet, som bildades förra året, sitter representanter från handelsföretag, arbetsgivarorganisation och fackförbund.