LO:s styrelse har beslutat om förslag till inriktning på avtalsrörelsen. Styrelsen vill ha en annan pott som är tänkt att ersätta den tidigare jämställdhetspotten.
IF Metall ställde sig kritiskt till den jämställdhetspott som kom till under de förra avtalsförhandlingarna. Förbundet ansåg inte att jämställdhetspotten var den bästa modellen för att tillvarata de lågavlönade IF-Metall kvinnornas intressen. Eftersom jämställdhetspotten fördelades efter andel kvinnor fanns det andra förbund som fick ut mer av den, däribland Handels och Kommunal.
– Förra gången tittade man på andelen kvinnor per avtalsområde och utifrån det så fick man en pott. Skillnaden är att nu tittar vi på antalet lågavlönade per avtalsområde. I och med att vi ändå har 70 procent kvinnor på detaljhandelsområdet så blir det en satsning både på jämställdhet och låga löner, säger John Hattaja.
Han konstaterar att lösningen även fungerar för IF Metall.
– Det här en teknik som gör att IF metall kan driva låglönesatsningar på tvätteriområdet, där deras lägst avlönade finns, säger han.
Enligt John Haataja innebär de nya låglönepotterna ingen försämring för Handels medlemmar.
– Då skulle vi aldrig ha gått med på det här. Vår strategi ligger kvar, fortsatt jobb med jämställda löner och det får vi ut i det här systemet, säger han.
LO:s styrelse föreslår att rätten till heltid, begränsning av visstidsanställningar och begränsningar av bemanningsföretagens möjligheter att kringå LAS, lagen om anställningsskydd, ska vara prioriterade områden i vårens avtalsförhandlingar.
Den 22 oktober tar LO:s representantskap det formella beslutet om vilka krav som ska drivas gemensamt av förbunden.