Facket och Selecta, som specialiserar sig på försäljning av livsmedel i varuautomater, har kommit överens om ett nytt avtal för de anställda i storstadsområdena. Sedan tidigare har företaget haft telefonberedskap för sina kunder över hela landet. Men de anställda i storstadsregionerna har under en testperiod på runt ett halvår även haft så kallad utryckningsberedskap. Det innebär att personalen ska vara anträffbar per telefon och då vara beredd på att omedelbart kunna åka ut till en kund om ett behov uppstår. Utryckningsberedskapen är nu en del av den ordinarie verksamheten i storstadsområdena.

Under testperioden kunde Selecta schemalägga personal till utryckningen när det inte fanns tillräckligt många frivilliga. Men den nya överenskommelsen sätter stopp för det. Nu ska all utryckning på helgerna vara frivillig. I stället har företaget möjlighet att nyanställa personal, om det inte går att få ihop tillräckligt många frivilliga ur den ordinarie personalstyrkan.
– Utgångsläget är att det är egenanställda tekniker och konsulenter som ska tillfrågas i första hand. Beredskapsavtalet bygger på att du har en anställning i botten och sedan går in och har en beredskap, säger Mikael Segel, ombudsman på Handels förbundskontor.

Den stora knäckfrågan i förhandlingarna mellan facket och företaget har gällt vilken ersättning de anställda ska få om de arbetar med utryckningen. Företaget gick med på att höja beredskapsersättningen något, alltså den tid som personalen är i viloläge och inte är ute på utryckning.
– Vi ville från början höja själva utryckningsersättningarna. Men när företaget höjde beredskapsersättningen gick vi med på att stanna där, men då mot att företaget inte skulle ha rätt att schemalägga beredskapen, säger Dan Lind, ordförande för Handels lokala klubb på Selecta i Stockholm.
Enligt honom är intresset bland personalen för att jobba med helgberedskapen lågt på grund av de ersättningar som erbjuds.
–Man kan nog få svårt att få ihop folk bland ordinarie personal, säger han.

Facket har också krävt att arbetsgivaren utvecklar bättre rutiner för schemaläggningen som gör att man inte kommer i ”elfte timmen” för att be personalen att jobba med utryckningsberedskapen.
– Vi är överens med företaget om att man ska lägga scheman tidigare än en månad i förväg. Det ska vara i god tid för att personalen ska kunna planera sitt liv, säger Dan Lind.
Men personligen tror han inte att det finns något behov av utryckningstjänsten bland kunderna.
–Som klubbordförande tror jag att företaget måste få chansen att testa nya idéer för att utveckla sin verksamhet. Men vi tycker inte att vi ska underlätta det med dåliga ersättningar, säger han.
Han får medhåll av Mikael Segel, som menar att Selecta måste skaffa fler kunder om det ska bli någon bäring i utryckningsberedskapen.
– Att upprätthålla en affärsidé som inte ger några pengar blir nog svårt. Tittar vi på statistiken hur det här har använts tidigare så har det i princip varit en utryckning i månaden, säger han.

De är tre områden i landet som berörs av utryckningsberedskapen är: Storstockholm, Storgöteborg och Skåne. Till Storstockholm räknas förutom Stockholm även Västerås och Uppsala. Till Storgöteborg, räknas Göteborg, Trollhättan och Borås. Skåneområdet sträcker sig från Malmö till Helsingborg och Kristianstad. Det nya avtalet började gälla den 1 oktober.
Selecta har över 400 anställda över hela landet.