I närmare två år har den psykosociala arbetsmiljön på City Gross i Höganäs varit dålig. Ombudsman Claes Larsson berättar att samarbetet inte fungerat mellan olika personalgrupper och mellan personalen och chefen.
– Det var många olika saker, problem med scheman och favorisering av viss personal. Efter flera möten som inte ledde framåt tog jag kontakt med Arbetsmiljöverket, som ställde krav på förbättringar.
Arbetsmiljöverket krävde efter sin inspektion i vintras bland annat en utredning, med hjälp av en extern beteendevetare, följt av stöd och bearbetning. Arbetsledarna ska också få mer stöd och handledning. Företaget ska vidare skapa en handlingsplan och redovisa vilka uppföljningar som görs. Företaget ska också ta fram rutiner för hur signaler på brister i den psykosociala miljön ska hanteras.
Enligt Claes Larsson har stämningen blivit bättre efter sommaren.
– Chefen har vänt helt och nu går samarbetet bättre. Jag får färre samtal från personalen.
I förra veckan avslutades en anonym enkät bland de anställda. Svaren ska presenteras i en rapport i slutet av oktober. Facklubben på City Gross vill inte uttala sig i Handelsnytt, med hänvisning till det känsliga läge som arbetet nu befinner sig i. På City Gross i Höganäs finns runt 80 anställda, ungefär hälften av dem är medlemmar i Handels.