– Vi har fått en slutrapport från löntagarkonsulten och nu kommer förhandlingarna igång igen, säger Per Ribacke, klubbordförande på lagret i Växjö, där mer än 100 personer riskerar att förlora jobbet. Exakt hur facket och företaget står i förhållande till varandra just nu vill han inte kommentera. Men planerna för att jobben ska läggas ut på andra aktörer på eller på bemanningsföretag, är oroande, menar han.
– Det är viktiga principfrågor och en oroväckande strategi. Jag är inte emot bemanningsföretag under arbetstoppar, men det måste finnas en bas av fast anställda.

I slutet av augusti gick Kooperativa Förbundet (KF) ut med att de ska göra om hela sin lagerstruktur. Alla varor ska koncentreras till lagren i Västerås och Bro utanför Stockholm, och vissa delar av verksamheten vill Coop lägga ut på andra företag.
Martin Ångman, klubbordförande på lagret i Bro, uppskattar att 150 medarbetare får byta arbetsgivare om förslaget går igenom.
– Vi är mot outsourcing i det stora hela. Men vi ligger lite lågt just nu och ska ge förhandlingarna en chans, säger han.

Terminalen i Västerås ska öka varuhanteringen med 70 procent i samband med att de övriga lagren görs om till omlastningsterminaler med 10–15 anställda. Men det är ännu inte klart om det kan bli några fler jobb där. På fem orter i landet ska också nya omlastningsplatser etableras.

Totalt beräknas 500 lagerarbetare och chaufförer tvingas sluta fram till 2011. Nu ska parterna både komma överens om anställningsformerna på de lager som blir kvar, och vilka lösningar som ska erbjudas dem som förlorar jobbet.

Meningen är att omorganisationen och nedskärningarna ska påbörjas första kvartalet nästa år.