LO:s representantskap tog det formella beslutet om vilka Los förbund gemensamt ska driva. Som förväntat blev det:
• Reallöneökningar för LO:s medlemmar.
• Minskningar av löneskillnader mellan mans- och kvinnodominerade yrken.
• Rätten till heltid.
• Förstärkning av den anställdes rättigheter vid visstidsanställningar.
• Att förhindra att LAS kringgås med hjälp av bemanningsföretag.
När representantskapet beslutade om de gemensamma avtalskraven kom man även överens om att stötta varandra så att inget av förbunden tvingas gå med på försämringar som är principiellt viktiga.
– För oss är det jämställda löner och jämställda villkor som är viktigast. Men då får man inte heller glömma bort frågan om bemanningsföretagen, säger John Haataja.
Arbetsgivarna har inför den kommande avtalsrörelsen gått ut med att man tänker kräva nollavtal och öppningsklausuler.
Men LO:s representantskap varnar för att arbetsgivarnas kortsiktighet riskerar att hota arbetsfreden och försvåra ansträngningarna med att skapa en stabil lönebildning.