– Om det inte går att komma överens nu kommer den här frågan med största sannolikhet att lyftas till central nivå, säger Nilsson, ombudsman för Handels i Helsingborg.

I våras började Handels och Seko, det LO-förbund som har avtal med Studentconsulting, att utreda om lönerna varit för låga för ett 60-tal lagerarbetare som hyrts in till fruktgrossisten Sabas lager i Helsingborg. Enligt bemanningsavtalet ska de inhyrdas lön baseras på genomsnittet för motsvarande grupp anställda på det företag som hyr in. Men på Studentconsulting har de anställda snarare fått ut motsvarande minimilönen.

Mattias Ahlerup, Studentconsultings ansvarige chef i Helsingborg, har tidigare meddelat att de vill rätta till alla felaktigheter. Parterna har träffats ett flertal gånger, och förhandlingarna handlar framför allt om att fastställa vilka på Saba som ska räknas som motsvarande grupp. Studentconsulting har tillsammans med ledningen för Saba tagit fram en liten grupp lagerarbetare som de menar har jämförbart arbete. Men både Handels och Seko tycker att Studentconsulting försöker att hålla genomsnittslönen nere genom att de av Sabas anställda som jobbat längst tid på lagret plockas bort från den jämförbara gruppen. De får stöd för detta av Handels klubb på Sabas lager.
– Företaget har valt ut 8 personer av 90 lageranställda som underlag för jämförbar grupp. Jag menar att de försöker blanda bort korten, säger Lennart Nilsson.

Under förhandlingen ska parterna inte bara komma överens om vad som är riktig lön, utan också hur långt bakåt i tiden den korrigerade lönen ska gälla.
– Förhandlingarna berör ett 60-tal anställda, som kan ha fått tiotusentals kronor för lite var i ersättning, så det är ju bara att räkna ut hur stora summor det kan handla om för företaget, säger Lennart Nilsson.

Handelsnytt har sökt Mattias Ahlerup, Studentconsultings chef i Helsingborg, utan framgång.