– Vi är inte överens och kommer inte att kunna bli det, säger Lennart Nilsson, ombudsman för Handels i Helsingborg. Nu får Seko ta den här konflikten vidare.

Trots att bemanningsföretag ofta har anställda inom flera olika verksamheter är det ett endast ett fackförbund som har avtal med arbetsgivaren. För Studentconsulting innebär det att det är Seko som formellt nu ska driva ärendet vidare, fastän det angår Handels medlemmar.

Tvister rörande bemanningsavtalet hamnar först i en gemensam avtalsnämnd med representanter från LO-förbunden och arbetsgivarna. Om parterna fortfarande inte kommer överens går ärendet vidare till prövning i Arbetsdomstolen.

Konflikten gäller ett 60-tal anställda som hyrts ut till Saba frukt och grönts lager i Helsingborg. Parterna är inte överens om vilka av Sabas egna lageranställda som ska räknas som jämförbar grupp att beräkna lönen på för bemanningsföretagets anställda. De som jobbar på ett bemanningsföretag ska ha medellönen för de som gör motsvarande jobb på företaget.

Enligt Studentconsultings är genomsnittslönen i den jämförbara gruppen 118 kronor i timmen, en siffra de fått fram genom att titta på 9 av 90 anställda på lagret. Enligt företaget har de övriga ett större ansvar och därför högre lön. Men Handels klubb på Saba håller inte med.
– För två år sedan var vi 170 anställda på lagret, då hade vi lite olika arbetsuppgifter. Men i takt med att vi blivit allt färre gör vi samma jobb allihop, säger Anton Bursic, huvudskyddsombud på Sabas lager.

Handels och Seko har därför krävt att betydligt fler av de anställda ska räknas in som jämförbar grupp. De menar att timlönen bör ligga på 128 kronor i timmen, något som innebär 10 000-tals kronor i skillnad för de anställda under de år de jobbat.

Handelsnytt har vid upprepade tillfällen sökt Mattias Ahlerup, Studentconsultings chef i Helsingbog, utan framgång.