– Det är väl både bra och dåligt att ärendet inte gick ända upp till domstol. På ett sätt hade det varit bra att få en dom så man har något att gå på. Men det är alltid bra att komma överens innan det går så långt. Man ska inte behöva, bråka utan lägga all energi på fackligt arbete i stället, säger Handelsmedlemmen Maria Martinsson.
Hon är sekreterare i fackklubben på Willys i Borås, och gick i oktober 2008 på en detaljbranschträff för förtroendevalda. Men hon fick inte ersättning för förlorad arbetsförtjänst från arbetsgivaren. I augusti stämde Handels Willys till Arbetsdomstolen. Facket menade att arbetsgivaren ska stå för lönen, enligt förtroendemannalagen. Den säger att arbetsgivaren ska betala lön om ledigheten avser det fackliga arbetet på den egna arbetsplatsen.

Nu har parterna enats om att Willys ska stå för lönen för dagen, 840 kronor.
– Det känns lite larvigt att gå till Arbetsdomstolen för 840 kronor. Men det är en principiellt viktig fråga, säger Linda Palmetzhofer, ombudsman på Handels.
Handels yrkade också på 50 000 kronor i skadestånd, men det kravet drogs tillbaka.

Handels och Willys ska nu träffas centralt för att diskutera gränsdragningen i dessa frågor, när arbetsgivaren ska betala ersättning vid fackliga träffar, och när facket ska göra det.
– För vår del handlade detta inte om de 840 kronorna, utan just tolkningen och svårigheten i dessa gränsdragningar. Med förlikningen har vi uppnått att få till fortsatta diskussioner i frågan, säger Willys personalansvarige Per Ehrenbom.

Läs tidigare artikel