Nu har LO:s styrelse siffersatt de gemensamma kraven på löneökningar i avtalsrörelsen 2010. LO har kommit överens om löneökningar på minst 620 kronor per månad och heltidsanställd. Ökningen blir som lägst 2,6 procent, räknat på avtalsområdets genomsnittsförtjänst.
Den jämställdhetspott som också finns med bland LO:s krav, gör att kvinnodominerade och lågavlönade grupper får en högre löneökning än övriga. Dessa grupper kan få ytterligare 125 kronor i månaden per heltidsanställd och månad, om LO-förbunden får som de vill.
För Handels medlemmar på detaljhandelsområdet skulle det innebära en löneökning på sammanlagt 3, 7 procent eller 745 kronor. Partihandelsavtalet, det vill säga lagren, får enligt LO en löneökning med 2,6 procent.
Det är bara avtalsområden med en genomsnittlig lön som är lägre än 21.300kronor i månaden som får del av jämställdhetspotten. Inom Handels detaljhandelsområde ligger genomsnittslönen på strax över 20 300 kronor.

Tommy Tillgren, Handels andre vice ordförande, konstaterar att arbetsgivarsidan under det senaste halvåret har gått ut och sagt att det inte finnas några pengar till löneökningar över huvudtaget.
– Men detta är vår samlade bedömning av vad vi kan gå ut och kräva. Här har arbetsgivarna något att bita i, säger han.
Den 10 december ska Handels förbundsstyrelse fastställa vilka avtalskrav man ska driva i förhandlingarna med arbetsgivarorganisationen Svensk Handel. Den 28 januari nästa år byter de båda parterna krav med varandra. Då kommer mer definitiva siffror på vad Handels kräver att presenteras.
Sedan tidigare har LO kommit överens om att gemensamt driva: rätten till heltid, förstärkning av den anställdes rättigheter vid visstidsanställningar och att förhindra att las kringgås med hjälp av bemanningsföretag.