– Det blev ett mjukt nja. Jag är naturligtvis missnöjd, säger Magnus Johansson på Willys Österängen i Jönköping, och vice ordförande i avdelningsstyrelsen för Handels Jönköping.
Han är en av dem som drivit frågan på avdelningen, man skickade en motion om detta till Socialdemokraternas kongress som hölls i slutet av förra veckan. För att minska rånrisken vill Handels Jönköping ha en lag om att butiker ska ha sluten kontanthantering, så att pengarna inte går att komma åt.

Men Socialdemokraternas kongressombud beslutade att det inte behövs lagstiftning i dagsläget, branschen själv måste ta ansvar för en säkrare arbetsmiljö. Men man skriver också i ett utlåtande att ”om det skulle visa sig att utvecklingen med butiksrån fortsätter och att säkerheten inom detaljhandeln inte förbättras finns det emellertid anledning att ta upp frågan om lagstiftning.”
– När man läser texten kan man tolka det som att de accepterar hur det är nu, att det inte är tillräckligt att tre butiker rånas per dag. Många verkar ha sett detta som en ren facklig fråga. Men vi kommer inte att få igenom det avtalsvägen med Svensk Handel, det finns inget annat sätt att gå vidare än genom lagstiftning, säger Magnus Johansson.

Handels tycker att undantag från lagen ska få göras för mindre företag genom lokala överenskommelser, till exempel med innehållet att branschens och polisens 13-punktsprogram ska vara enda acceptabla lägsta säkerhetsstandard.

Även Handels centralt har ställt krav på lagstiftning om sluten kontanthantering. Arbetsgivarorganisationen Svensk Handel är emot förslaget.