– Båda parters förhoppning om att hitta ett avtal gjorde att vi inte ville sluta förhandla nu. Vi är inte överens om en lösning, men om att vi vill komma överens, säger Thomas Holm, central ombudsman på Coop.

De centrala förhandlingarna inleddes i går efter att facket och Coop inte kommit överens på lokal nivå. Då menade facket att det fanns en ovilja från företaget att försöka hitta kompromisser med facket. Det är framför allt Coops planer på att lägga ut delar av verksamheten som facket vänder sig emot.
– Planerna på outsoursing är en av de stora frågorna för facket. Den släpper vi inte utan att ha gått till botten med, och nu har vi fått en möjlighet att diskutera den vidare på måndag, säger Thomas Holm.

Bakgrund:
I slutet av augusti gick Kooperativa Förbundet (KF) ut med att de ska göra om hela sin lagerstruktur. Alla varor ska koncentreras till lagren i Västerås, Bro utanför Stockholm, samt en ny avdelning för frysvaror, vars placeringsort ännu inte är bestämd. Hanteringen av frysvaror och så kallad non-food (varor som inte är livsmedel) vill Coop lägga ut på andra företag.
Totalt beräknas 500 lagerarbetare och chaufförer tvingas sluta fram till 2011. Ett par hundra kan byta arbetsgivare när andra företag tar över.
Meningen är att omorganisationen och nedskärningarna ska påbörjas första kvartalet nästa år.