Det är hårda tider på arbetsmarknaden nu. Även för friska yrkeserfarna är det tunt med jobb. Nu ökar dessutom konkurrensen från praktikanter och personer med lönebidrag, billig arbetskraft för arbetsgivarna. Ett nyligen aktuellt fall är det som rörde en anställd på ABF i Helsingborg. Han sades upp i somras eftersom det inte längre fanns några arbetsuppgifter som han klarade av. Strax efter det fick Handels veta att städningen i organisationen, som tidigare legat på entreprenad tagits in. Det innebar att det ändå hade funnits arbetsuppgifter till den som nyss sagt upp. Istället fanns nu en nyanställd med lönebidrag och en praktikant.
– Det är inte det att ABF begått något sakligt fel men moraliskt, det känns inte riktigt att vår egen rörelse gör så här, säger ombudsman Lars Thörnblom.
Ombudsmännen i Helsingborg ser en dramatisk ökning av antalet praktikanter som ska ut på arbetsplatserna de senaste åren.
– Det är ju inte bara arbetsförmedlingen, det är kommunerna och olika skolor. Det blir en utträngning. De anställda får inte de extratimmar de vill ha. Vi ser det över hela arbetsmarknaden.
I början av november hade Handels avdelning ett möte med representanter från arbetsförmedlingen för att diskutera hur situationen ska bli bättre. Lars Thörnbloms erfarenhet är att samarbetet mellan Handels och arbetsförmedlingen fungerar bättre på andra orter.
– De är dåliga på att lyssna på oss i facket här.
Ulf Svenningsson är ansvarig för serviceyrken på arbetsförmedlingen i Helsingborg. Han menar att de gör mycket för att undvika utträngning.
–Det vore väl fel att säga att jag inte ser risken men vi har kontakt med Handels inför alla praktikplatser. Nyligen har vi fått uppdrag från regeringen att få fram fler praktikplatser. Det i kombination med att vi anställt flera nya kan ha lett till informationsmissar om hur viktigt det är att kontakta facket. Men på det hela taget går det bra. Man måste komma ihåg att 60 procent att dem som går på praktik kommer i jobb sedan.
Handels har två veckor på sig att yttra sig över en praktikplats.
– Ofta har de mer kunskap om ett företag än vad vi har, så vad de säger ska ha stor vikt. Sedan är det så att Handels inte alltid mäktat med att svar inom de två veckorna. Vi skulle säkert kunna samarbeta bättre både från Handels och från oss.
Också Handels avdelning i Trollhättan har sett att problemet med många praktikanter exploderat under hösten.
– Vi säger nej till praktikanter under julhandeln och fram till 15 januari. Då kan de få riktiga jobb istället för den låga ersättningen. Och hur ska alla kunna få handledning i julhandeln? Nu har förfrågningarna från arbetsförmedlingen minskat så de kanske har lärt sig, säger Siv Forsberg på Handels avdelning i Trollhättan.
Hur det ska bli efter helgerna, när de som lämnar sjukskrivningar dessutom ska in till arbetsförmedlingen har avdelningen inte någon plan för ännu.
– Det vi ser nu kanske bara är toppen på ett isberg.
Coop i Göteborg tar under hösten in runt 40 unga praktikanter i sina Konsum och Extrabutiker, något som fackligt aktiva där oroas av. Såväl Coop som Handels ombudsmän tycker dock att praktikanterna inte hotar vanliga jobb.
Även på Ica har praktikanter fått mycket uppmärksamhet under hösten. Kedjans satsning på att låta funktionshindrade har mötts med gillande från både handlare och Handels.