Bauhaus medbestämmandeavtal är redan underskrivet av alla parter, men Handels förbundsstyrelse måste godkänna det innan arbetet med att bilda en centralfacklig grupp kan påbörjas.
– Om det blir ja till avtalet från styrelsen sätts arbetet igång, säger Sören Söderrman, ombudsman för Handels i förhandlingarna med Bauhaus.
Varje varuhus ska då nominera vilka personer som ska sitta i den centralfackliga gruppen, som kan arbeta med företagsövergripande frågor.
Malin Rubin, ordförande för Handels klubb på Bauhaus i Göteborg skulle gärna vilja ha en av platserna. Hon vet redan nu vilka frågor hon vill driva.
– Vi har inget bra lönesystem med uttalade kriterier. Det är en sak som man vill ska vara gemensamt. Sedan vill jag också driva en samordning av friskvården. Många medlemmar vet inte vad Bauhaus har för friskvård, säger hon.
Även Handels klubbordförande på Bauhaus i Uppsala är intresserad av en plats i den nya centralfackliga gruppen.
– En sådan här grupp behövs. Vi har efterfrågat den länge men den har inte kommit till skott. Det är bra att kunna prata med de andra och kolla hur de jobbar med olika frågor, säger Gary Johnston.
Fram tills nu har varuhuscheferna på Bauhaus varit hänvisade till ombudsmännen på förbundets lokalavdelningar när förhandlingar krävts i olika frågor.
– Vi ser det här som en enorm möjlighet att kunna hålla mbl-information och mbl-förhandlingar på ett väldigt enkelt sätt, där vi har personer i fackliga positioner som kan och vet Bauhaus. Medlemmarnas möjligheter att nå fram till ledningsgruppen blir också större, säger Bauhaus personalchef Veronica Lejsved.
Vilka som får platserna i den centralfackliga gruppen beslutas på en konferens i början på nästa år.
– Tanken är att det ska sitta med fyra representanter från Handels och två från Unionen. Gruppen ska regelbundet ha möten med Bauhaus företagsledning, säger Sören Söderman.